Židikuose vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Veiksmingas ugdymas/sis“

 

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje sausio 12-ąją vyko respublikinė metodinė praktinė mokyklų vadovų, direktorių pavaduotojų ir mokytojų konferencija „Veiksmingas ugdymas/sis“, kurią organizavo gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė ir pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė. Konferencijos tikslas – padėti mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedančio vertinimo strategijas, vaiko pasiekimų ir pažangos matavimą.

Konferenciją atidarė gimnazijos mokytojai ir mokiniai, kurie susirinkusiems parodė kompoziciją pagal Marijos Pečkauskaitės ir mokinių kūrybą „Sielos ilgesys“. Sveikinimo žodį tarė direktorė Rima Širvinskienė. Taip pat pasisakė Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Regina Pocienė bei Mažeikių rajono Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violenita Juškevičiūtė.

Teorinį-praktinį pranešimą apie švietimo problemų analizę ir jų sprendimo būdus klausytojams iš Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio, Mažeikių Merkelio Račkausko, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos, Kretingos rajono Vydmantų ir Darbėnų, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijų, Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos bei Mažeikių rajono Žemalės pradinės mokyklos skaitė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos ir analizės skyriaus metodininkė dr. Sandra Balevičienė. Pirmoje konferencijos dalyje susirinkusieji išklausė ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus metodininkės Rasos Ginčaitės-Nenartovičienės pranešimą „Geros mokyklos pagrindas – kiekvieno mokinio mokymosi pažangos vertinimas“. Išskirtinio dėmesio sulaukė Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos direktorės Sonatos Litvinienės pranešimas „Ugdymo(si) prioritetas – individuali mokinio pažanga“, kurio metu pranešėja pasidalijo gerąja patirtimi, kaip jų gimnazijoje pavyko įdiegti vaiko individualios pažangos stebėjimą ir kokių rezultatų per 4-erius metus jie pasiekė.

Toliau darbas vyko trijose sekcijose, kurias moderavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojai Diana Jasienė, Laura Arnotaitė ir Stasys Dambrauskas, o į jas dalyviai susiskirstė pagal mokomo dalyko specifiką: pradinių klasių, humanitarinių ir socialinių mokslų bei gamtos mokslų sritis. Pradinių klasių sekcijoje dalyviai išgirdo Editos Anglickienės ir Editos Kazlauskienės iš Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pranešimą „Mokinių įsivertinimas patiriant sėkmę“, Arinos Jašinskienės iš Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos pranešimą „Aš galiu – (įsi)vertinimas kaip pažinimas. Motyvacija mokymuisi“. Socialinių-humanitarinių mokslų grupėje išklausyti trys pranešimai. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos pavaduotoja ugdymui Daiva Račkauskienė skaitė pranešimą „Individuali kiekvieno mokinio pažanga – mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo prioritetas“, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Silva Paulauskienė kalbėjo apie įsivertinimo ir refleksijos svarbą pamokoje, o Kretingos rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Jūratė Maziliauskienė pasidalijo gerąja patirtimi apie vertinimą ir įsivertinimą. Gamtos mokslų sekcijoje Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojai Stasys Dambrauskas, Daiva Želvienė ir pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė skaitė pranešimą „Poveikis mokymosi pasiekimams gerinti“.

Aptardami darbą sekcijose svečiai ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojai akcentavo, kaip padėti mokiniams įsivertinti savo gebėjimus ir įgūdžius, vertinimo ir įsivertinimo kriterijus, kurie yra esminiai sėkmės matavimo instrumentai, diskutavo, dalijosi gerąja patirtimi, kaip stebėti mokinių mokymąsi bei išmokimą, kaip naudojantis įvairiais individualios pažangos matavimo instrumentais gauti grįžtamąjį ryšį ir teikti pagalbą mokymosi spragoms įveikti, o mokinys patirtų mokymosi sėkmę.

Laura ARNOTAITĖ

 

 

 2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija