Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija

Category: ADC Erasmus +

Dėmesio !!! Skelbiamas konkursas !

Dėmesio !!! Skelbiamas konkursas !

Yra galimybė būti atrinktam tarp 10 mokinių, kurie vyks į trečiąjį partnerių susitikimą Vokietijoje, Hamburgo miesto Stadtteilschule Barmbek mokykloje birželio 25 – liepos 1 dienomis pagal Erasmus+ programos projektą „Ar šiandieninių rašytojų ir režisierių idėjos įkvepia jaunuosius europiečius?“

Todėl:

  • pasitarkite su tėveliais – ar tinka datos, ar jus išleidžia,
  • pagalvokite – ar nesiilgėsite namų ir esate pakankamai savarankiškas,
  • parašykite / sukurkite trumpą kūrinėlį.

Tai gali būti esė, apysaka, novelė, apsakymas, kuriame turi atsispindėti socialinio ( bendravimo, religinio, rasinio, sveikatos, darbo, mokymosi, taikos ir kt.), gamtosauginio (globalinio atšilimo, nykstančių gyvūnų rūšių) ar kokio nors kito klausimo tema / idėja, t.y. „cause“ (angl.).

„Cause“ reiškia tai, kas jus veda, jūsų misija, tikslas, principas, idealas, įsitikinimas, kurį jūs norite apginti, nes tuo giliai tikite.

Rašyti galima ne tik po vieną, bet ir dviese ar grupėje.

Apimtis: ne mažiau 1000 žodžių (nepilnai du puslapiai A4 formato).

Šriftas: Arial 12. Paraštės: 2 cm visur aplinkui.

Vertinimo kriterijai:

  • struktūra (savo nuožiūra),
  • turinys,
  • minčių išdėstymas, rišlumas,
  • žodyno įvairovė,
  • sukeliamas skaitytojo susidomėjimas ir išlaikomas per visą kūrinį iki pabaigos.

Patariame konsultuotis su lietuvių kalbos mokytojais ! Turėkite parašę lietuviškai ir angliškai. Kūrinėlius atnešti anglų kalbos mokytojai Vilmai Levickienei iki š.m. gegužės 28 d.

Sėkmės !!!

 

 

 

 

 

 

SKLAIDA

SKLAIDA

Grįžus iš projekto pirmojo susitikimo, visa informacija bei įspūdžiai ir nuotraukos buvo perteikti projekto veiklos grupės nariams, t.y. mokyklos vadovams, mokytojams, tėvams , mokiniams.

 

Susitikimas Prancūzijoje

Susitikimas Prancūzijoje

2014 m. lapkričio 24 – 27 dienomis Prancūzijos mieste Tours, nutolusiame nuo sostinės Paryžiaus apie 200 km, vyko pirmasis partnerių šalių koordinatorių ir mokytojų susitikimas. Jo metu buvo tariamasi, kaip vyks projektinis darbas, kokios ir kaip bus vykdomos veiklos.

Pirmiausia, mokyklos registruosis eTwinning platformoje, susirašinės bendroje Google tinklapio svetainėje, taip pat bus sukurtas atskiras projekto tinklapis.

Kita užduotis, kurią reikia atlikti kiekvienam projekto partneriui – pateikti savo šalies rašytojo trumpą kūrinį: apsakymą, novelę, esė (short story), kuris būtų išverstas į anglų kalbą ir jame autorius išreikštų tam tikrą idėją Tokiu būdu, kiekvienos šalies projekto dalyviai perskaitys 7 angliškus kūrinius, aptars juos kito susitikimo metu Portugalijoje ir pateiks konkursui savo sukurtų trumpų kūrinių.

Be to, vyks projekto logo konkursas, kuriam reikės pateikti 3 savo sukurtus logotipus, laikantis bendrų taisyklių. Logotipo konkursas vyks antro susitikimo metu Portugalijos Lagos mieste 2015 m. balandžio 28 – gegužės 2 dienomis.

 

DĖMESIO !

DĖMESIO !

 “Ar šiandieninių rašytojų ir režisierių idėjos įkvepia jaunuosius europiečius?”

Tai – naujas tarptautinis projektas, kuris bus vykdomas mūsų mokykloje 2014 – 2016 metais.

Kviečiame mokinius, norinčius dalyvauti jo veiklose, susijusiose su literatūra, istorija, kino menu, registruotis pas anglų kalbos mokytoją Vilmą Levickienę.

Šio projekto administravimo darbo grupę sudaro:

Vilma Levickienė (anglų kalbos mokytoja, projekto kontaktinis asmuo),
Bronislava Vitkauskienė (vyr. buhalterė, projekto finansininkas),
Laima Bartkuvienė (direktorės pavaduotoja ugdymui),
Rūta Simutienė (lietuvių kalbos mokytoja),
Lidija Končiutė (istorijos mokytoja),
Inga Šilinskaitė (dailės mokytoja),
Šarūnė Balsienė (anglų kalbos mokytoja),
Stasys Dambrauskas (matematikos mokytojas),
Danguolė Pėčelienė (raštvedė-sekretorė).

 

2019 | Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija | Sukurta:    Inforenoje