Smurto ir žalingų įpročių prevencija

Praėjusią savaitę Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijoje apsilankiusi Mažeikių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja, bendruomenės pareigūnė Audrone Jurdonaite-Ostrauskiene susitiko sus 5-8 klasių mokiniais bei gimnazistais. Pareigūnė supažindino mokinius su dažniausiai nepilnamečių daromais teisės pažeidimais, administracine ir baudžiamąja atsakomybe. Priminė Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimą dėl vaikų ir paauglių apsaugos viešosiose vietose. Kalbėtasi apie smurtą ir patyčias, vaizdų platinimą internete, necenzūrinių žodžių vartojimą viešosiose vietose, nepadorias trumpąsias žinutes. užrašus ant pastatų sienų ir atsakomybę už šiuos pažeidimus. Be to, akcentuota alkoholio, tabako žala ir atsakomybė už jų pirkimą, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams, vartojimą viešosiose vietose.

Kviečiame į susitikimą

Išrinkta Marijos Pečkauskaitės idealo siekianti mergaitė

Žmogus dirbdamas stipriau ir gyvenimu gėrisi, ir geresnis yra.
Marija Pečkauskaitė

Kovo 8 dieną, kaip ir kasmet, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje buvo minimos rašytojos, labdarės, šviesuolės Marijos Pečkauskaitės gimimo metinės. Tradiciškai kraštietei atminti buvo aukojamos Šv. Mišios Židikų Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje. Kreipdamasis į susirinkusiuosius, kunigas Dainoras Židackas priminė Marijos Pečkauskaitės atsakingą požiūrį į gyvenimą, jos pavyzdį, kad gerumu, šviesos nešimu galime gyvenimą padaryti geresnį, šviesesnį, tokį, kuris keltų mūsų dvasią, augintų žmogų. Baigdamas mišias, kunigas prisiminė Marijos Pečkauskaitės taip mylėtas baltas rožes, kurios simbolizuoja šviesą, gėrį, ir linkėjo, kad gyvenimą puoštume šviesiausiomis spalvomis.

Grįždami į gimnaziją, stabtelėjome prie Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečio paminklo. Gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė priminė 1990m. kovo 11-ąją, kai Lietuva atgavo Nepriklausomybę. Uždegę žvakutes ir padėję gėlių, mokiniai ir mokytojai sugiedojo Lietuvos himną.

12 valandą gimnazijos bendruomenė rinkosi aktų salėje. Renginys prasidėjo mokytojų Daivos Abrutienės ir Juozo Daukšo paruoštu sceniniu vaizdeliu ,,Gyvieji paveikslai“, sugrąžinusiu į Marijos Pečkauskaitės vaikystės, jaunystės dienas. Muzika, dainos, teksto ištraukos priminė  rašytojos ir jos šeimos gyvenimą.

Gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė dar kartą prisiminė Marijos Pečkauskaitės altruistinę veiklą Židikuose, jos norą mokytis, žinių troškimą ir nuolatinį savarankišką mokymąsi bei jos gebėjimą gauti lėšų labdaringai veiklai. Direktorė kalbėdama apie rašytoją, ragino, kad jos pavyzdys skatintų mokinius susimąstyti ir siekti žinių, būti darbštesniais, žinančiais, ko nori, ir siekiančiais savo tikslų, atsakingais ir pasiruošusiais padėti žmonėmis.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Romualda Žilinskienė priminė, kad 2019m. paskelbti Žemaitijos ir rašytojo J.Tumo – Vaižganto metais, tad pakvietė IV gimnazijos klasės mokinius R.Liatukytę, V.Pralgauskaitę ir R.Stonį paskaityti žemaičių tarmės fragmentą iš Šatrijos Raganos ,,Sename dvare“. Smagu buvo girdėti pažįstamą tarmę rašytojos tekste.

Pats svarbiausias renginio akcentas – mergaitės, siekiančios Marijos Pečkauskaitės idealo paskelbimas. Šiemet šį garbingą titulą iškovojo I gimnazijos klasės mokinė Ugnė Gontaitė. Mergaitę sveikino klasės draugai, tėveliai, gimnazijos direktorė R.Širvinskienė ir jos pavaduotoja L.Bartkuvienė, juostą perjuosė prieš kelerius metus šį titulą pelniusi, dabar gimnazijoje psichologe dirbanti Emilija Muravjovaitė. Kunigas, įteikdamas medaus, linkėjo nominantei visada išlikti tokiai darbščiai kaip bitelės, nešančios medų. Ugnė Gontaitė, kreipdamasi į visus, pirmiausia dėkojo tėveliams, mokytojams, ją rinkusiems mokiniams už padrąsinimą ir palaikymą, už pasitikėjimą.

Šią gražią šventę užbaigė vieningai suskambėjęs gimnazijos himnas.

Danutė Stancevičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Išvyka į Šaltojo karo muziejų

Mes, Židikų gimnazijos jaunieji šauliai, vykome į Šaltojo karo muziejų Plateliuose. Gidė mums papasakojo apie muziejų, kuris įsikūrė sovietų kariškių apleistoje raketų bazėje. Tai vienintelis Europoje Šaltojo karo muziejus.

Sužinojome, kad pirmoji bazė buvo pradėta statyti 1960 m., o 1962 m. gruodžio 31 buvo pirmas budėjimas. Bazes slaptai statė kareiviai, 30 metrų gylio šachtas kasė su kastuvais. Po žeme buvo įrengtas pastatas – technologijų valdymo blokas.  Gidė mums parodė ir raktą, kuriuo buvo galima paleisti raketas. Visos jos buvo nukreiptos į Vakarų Europą, jeigu prasidėtų branduolinis karas. Bet jo nebuvo, tik vyko vadinamasis ,,šaltasis karas“ – žodžiais, rašiniais, pasakojimais. Kariškiai iš Platelių pasitraukė tik 1978 metais.

Muziejaus įkūrimo tikslas – papasakoti apie penkiasdešimt metų trukusį Šaltąjį karą, jo poveikį Europos ir Lietuvos istorijai, branduolinės ginkluotės keliamą grėsmę žmonijai.

Išvykos metu praturtėjome istorinėmis žiniomis, pažinome savo krašto praeitį.

Jaunoji žurnalistė Rugilė Stirbavičiūtė

               

Bėgome už laisvę

Mes, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunieji šauliai, vasario 16 dieną važiavome į Mažeikius ir dalyvavome  tradicija tampančiose varžybose ,,Bėgame už laisvę“. Prie starto linijos stojo didžiulis būrys įvairaus amžiaus bėgikų iš Lietuvos ir užsienio šalių.  Džiaugiamės, kad tarp jų buvome ir mes:  penktos klasės mokiniai – Rokas Juknevičius, Liepa Petkinyte, Ariana Antanavičiūtė, šeštos klasės mokiniai – Armandas Ruika, Agnė Girdvainytė, Deimantė Lukošiutė , septintos klasės mokiniai – Armandas Mylė, Dovydas Uikys, Egidijus Geryba, devintokė – Gabrielė Poškutė ir dešimtos klasės mokiniai –  Viktorija Poškutė, Dovilė Gimžauskaitė, Gintarė Stonytė, Fausta Najulytė, Ramunė Lukošiūtė.

Po bėgimo ėjome į Nepriklausomybės aikštę, kur mes, jaunieji šauliai, davėme pasižadėjimus. Kai sugiedojome Lietuvos himną, kalbėjo Mažeikių rajono meras A.Tenys.

Pakilios nuotaikos, žvalūs grįžome namo.

Jaunoji šaulė, jaunoji  žurnalistė Rugilė Stirbavičiūtė.

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vaininkėlis“

Konkursas „Sidabro vainikėlis“sumanytas tam, kad vaikai ir jaunuoliai galėtų parodyti visuomenei savo darbus, kuriems įtaką darė liaudies menas ar dailieji amatai. Jaunieji kūrėjai yra skatinami tobulinti savo žinias, meninius gebėjimus, dailiųjų amatų įgūdžius ir varžytis dėl geriausiųjų vardo bei simbolinių prizų – sidabro vainikėlių.

Rengiami trys konkurso turai – vietinis, regioninis ir nacionalinis. Pirmąjame, vietiniame ture dalyvauja Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių sukurti kūrybiniai darbai: 5 klasės mokinių Inetos Norvaišaitės, Elijos Enciūtės ir Eimantės Flemingaitės pagamintos lėlės, 6 klasės mokinių Kornelijos Murinaitės ir Andrellos Kiričenkovaitės sukurti rankdarbiai panaudojant skiautinių ir siuvinėjimo kryželiu technikas, 8 klasės mokinės Augustės Kavaliauskaitės pagalvėlės užvalkaliukas atliktas pynimo iš dirbtinio veltinio – filco ir skiautinių technika, 10 klasės mokinių Sintijos Enciūtės rankdarbiai, bei Gintarės Stonytės ir Lauros Žeimytės sukurti ažūriniai karpiniai.

Projektas ,,Socialumo ir amatų įgūdžiai Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono bendruomenių gerovei“

Sausio 31 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje vyko pirmas darbinis susitikimas vykdant projektą ,,Socialumo ir amatų įgūdžiai Lietuvos ir Latvijos pasienio regiono bendruomenių gerovei“, kuris organizuojamas kartu su Latvijos Nigrandės seniūnijos Kalnu bendruomene.

Gimnazijos salėje visus projekto dalyvius pasveikino direktorė Rima Širvinskienė, kuri pasidžiaugė projekto iniciatorių direktorės pavaduotojos Laimos Bartkuvienės ir anglų kalbos mokytojos metodininkės Vilmos Levickienės darbu. Projektas su latviais įgyvendinamas jau trečią kartą. Jo metu lietuviai mokosi latvių, latviai – lietuvių kalbos, bendrauja, pažįsta vieni kitus, susipažįsta su papročiais, tradicijomis.

Direktorės pavaduotoja Laima Bartkuvienė kalbėdama pabrėžė, kad lietuvius ir latvius sieja ne tik istorinis palikimas, bet ir įvairūs kultūriniai ryšiai, asmeninės pažintys, mišrios šeimos ir baltų  kalba. Tai sudaro puikų pagrindą plėtoti abiejų šalių regionų bendradarbiavimą. Pasienio ruože esančios dvi mokyklos – Kalnu vidurinė ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija – iniciatyviai apjungs šias bendruomenes. Pavaduotoja priminė, kad šiuo projektu siekiama ugdyti socialumo, verslumo įgūdžius, sukuriant amatų tinklą, didinant visuomenės socialinę įtrauktį. Tad veiklos vyks abiejose bendruomenėse: Židikuose veikla bus orientuota į nesudėtingų rūbų, aksesuraų ir kitų dirbinių dizainą, o Nigrandėje veiks medienos darbų laboratorija. Bus susipažįstama su šalių nacionaliniais valgiais, švenčių papročiais, tradicijomis, burs jaunimą muzikiniam lavinimui. Vasarą laukia kūrybinės stovyklos Nigrandėje ir Židikuose.

Po trumpo projekto pristatymo gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė priminė, kokios veiklos laukia projekto dalyvių. Pirmiausia projekto dalyviai buvo pakviesti į lietuvių kalbos pamoką, kurią vedė lietuvių kalbos mokytoja Roma Žilinskienė ir lietuvė vertėja iš Latvijos. Po pamokos vieniems vyko maisto ruošimo įgūdžių užsiėmimai, kuriems vadovavo gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė. Kiti dalyviai rinkosi pas technologijų mokytoją Ingą Šilinskaitę, kur vaikai audė iš filco (dirbtinio veltinio) Pasirinkę  iš anksto nupieštus raštus, derindami spalvas  tarpusavyje, audė darbelius. Iš to ką sukūrė galima pagaminti pagalvėlę, krepšį, piniginę ar rūbus. Ši idėja mokytojai gimė prisiminus iš popieriaus juostelių varstomą darbelį. Gražiai sekasi austi ir iš pirktinių sintetinių ar iš lininių juostelių.

Pirmas lietuvių ir latvių, dviejų baltų tautų, užsiėmimas praėjo prasmingai, užsimezgė  graži draugystė, vienijanti bendram tikslui.

Danutė Stancevičienė, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos  mokytoja

TARPTAUTINIS FAI PIEŠINIŲ KONKURSAS „SVAJOJU… SKRAIDYTI!“

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5- I gimnazinių klasių mokinių sukurti kūrybiniai darbai dalyvauja tarptautiniame FAI piešinių konkurse.

Piešinių konkurso organizatoriai: Lietuvos neformaliojo švietimo centras, Lietuvos aeroklubas, Lietuvos aviacijos muziejus.

Mokiniai buvo skatinami domėtis gamtos mokslais ir žmogaus kuriamąja veikla oreivystės ir aviacijos srityje. Ugdomos bendrosios ir specialiosios kompetencijos, lavinamas kūrybiškumas, ugdomas gebėjimas išreikšti savo požiūrį meninėmis priemonėmis.

 

PASAULINĖ SNIEGO DIENA ŽIDIKUOSE

Židikų Marijos Pečkauskaitės  gimnazijos jaunųjų šaulių būrys sausio 21 d. paminėjo „Pasaulinę sniego dieną 2019“. Pasaulinės dienos tikslas – priminti vaikams, kaip smagu žaisti ir sportuoti žiemą lauke.

Šventė buvo organizuota  po pamokų mokyklos sporto aikštyne. Mokiniai susiskirstė  į komandas.  Jie rungtyniavo linksmosiose estafetėse, žaidė ledo ritulį, važinėjosi nuo kalno su rogutėmis ir čiuožyklėmis.

Į mokyklą visi sugrįžo su gera nuotaika.

Jaunųjų  šaulių  būrelio  vadovė  Gražina Mitkuvienė

Mokykloje paminėta Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena.

Sausio 11-osios ryto tamsą Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos languose sklaidė atminimo žvakės, fotonuotraukomis prabilo stendai mokyklos foje… Dar neišaušus mokiniai buvo pakviesti į aktų salę – IV g klasės mokinių ir istorijos mokytojos Lidijos parengta kompozicija bei gimnazijos direktorės Rimos Širvinskienės žodžiai trumpam nukėlė visus į aną atmintiną naktį, kai Vilniaus gatvėse žlegsėjo tankai, tratėjo automatai ir dainavo bebaimiai lietuviai… Tylos minute pagerbti žuvusieji. Mes prisimename, kodėl esame laisvi!

  

Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės svarsčių kilnojimo varžybos.

Sausio 12 dieną Tauragės rajono Skaudvilės gimnazijoje vyko pirmasis 2019 metų Lietuvos mokyklų žaidynių finalas – svarsčių kilnojimas.

 Nugalėję tarpzoninėse varžybose, finale kartu su kitomis  8 stipriausiomis  bendrojo lavinimo mokyklomis jau penktus metus iš eilės varžėsi ir mūsų gimnazijos sportininkai.

Židikiškių komanda nebuvo pilnos sudėties, vietoje 8 sportininkų dalyvavo tik 6, bet vistiek sugebėjo pasiekti puikų rezultatų.  Erikas Kocys jau po stūmimo veiksmo tapo praktiškai nepavejamas savo varžovams ir užtikrintai bei  lengvai svorio kategorijoje iki 53 kg laimėjo 1 vietą.

Svorio kategorijoje virš 85 kilgoramų, aplenkęs  net 11 varžovų nugalėtoju tapo Mantas Ramonas. Edvinas Semionovas (-73 kg|) ir Ramunė Lukošiūtė po atkaklios kovos užėmė trečiąsias vietas, o Violeta Liegytė laimėjo antrą vietą. 
 Iš 6 komandos narių 5 tapo čempionais bei prizininkai ir to pakako, kad Židikų Marijos Pečkauskaitės komanda bendroje įskaitoje iškovotų 3-ią vietą

Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas

2018 metų pabaigoje Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje vyko Nacionalinio egzaminų centro organizuojamas Nacionalinis matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkursas. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis. Konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. 

Mokyklos rezultatai šiame konkurse puikūs. Džiaugiamės, sveikiname, linkime sėkmės!

 

Gyvybės ir mirties keliu

Sausio 12 dieną Vilniuje vyko tradicinis tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas žuvusiesiems už Lietuvos laisvę 1991 metais pagerbti. Jau 28-ąjį kartą vykęs bėgimas prasidėjo nuo žuvusiųjų poilsio vietos Antakalnio kapinėse ir driekėsi Vilniaus gatvėmis iki televizijos bokšto. Tradicija tapusio bėgimo tikslas – skiepyti meilę ir pilietinę pareigą Tėvynei kovoje už jos Laisvę ir Nepriklausomybę.

Šiemet bėgime, skirtame žuvusiems pagerbti, dalyvavo ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunieji šauliai, kartu su mumis į Vilnių vyko ir jaunieji šauliai iš Viekšnių, Sedos, kitų Mažeikių rajono mokyklų. Laisvės gynėjų dieną praleidome itin prasmingai ir sveikai, tuo pačiu pagerbėme tuos, kurie pasiaukojo vardan tėvynės laisvės.

Šis bėgimas, manyčiau, yra tikras stiprybės atspindys, kuris parodo, jog mūsų tauta yra vieninga ir stipri, nes juk renginyje dalyvavo jaunimas, kariai, šaulių sąjungos atstovai, moksleiviai, net pagyvenę žmonės.

Jaunoji šaulė Gabrielė Poškutė

 

Rajoninis moksleivių technologijų konkursas „XV šimtmečio modernizmo atspindžiai“

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos I gimnazinės klasės gimnazistai dalyvavo Mažeikų Gabijos gimnazijos organizuotame integruoto menų ir technologijų projekte ,,Istorija be pabaigos“. 21 kartą vykdomas projektas ne vieną jaunąjį kūrėją paskatino labiau pasidomėti šiuolaikinio meno reiškiniais.

Renginio metu buvo apdovanoti rajoninio moksleivių technologijų konkurso „XV šimtmečio modernizmo atspindžiai“ dalyviai ir laureatai.  Sveikiname dalyvius ir laureatę,  II vietos laimėtoją 6 klasės mokinę Korneliją Murinaitę. Linkime kūrybinės sėkmės!

 

 

Susitikimas su Andriumi Tapinu

Kalėdų belaukiant

Kaip ir kasmet Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokykla vis kitaip pasipuošusi laukė švenčių. Mokykloje tvyrojo kalėdinė nuotaika. Mokyklos langai pasipuošę baltais ažūriniais karpiniais – “Pasaulio gyvybės medžiais”.

Gyvybės medžio simbolis pasirinktas todėl, kad visą gyvenimą augantis medis yra augimo simbolis. Gyvybės medžio įvaizdis – koks iš tikrųjų, giliai sieloje yra žmogus. Medis – tai sveikata ir įvairios gėrybės, nes jis subrandina vaisius, kuriais pasisotinti gali visi Žemės gyventojai.

Kalėdinis laukimas sutelkė visus kūrybingus kuriančius mokinius, tėvelius ir mokytojus.

Kalėdinė popietė senelių namuose

Mes, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunieji šauliai, vadovaujami kūno kultūros mokytojos Gražinos Mitkuvienės, ne tik bendraujam su savo bendraamžiais, bet ir stengiamės daryti gerus darbus. Iš anksto paskelbę akciją ,,Aukok senelių namams“ ir surinkę įvairiausių rudens gėrybių, dar spalį lankėmės Žemaičių Kalvarijos senelių namuose, kurių gyventojai atsisveikindami pakvietė apsilankyti prieš Kalėdas.

Savo pažado nepamiršome: visą gruodį kūrėme atvirukus seneliams, patys juos užrašėme, galvojome, kaip dar galime pradžiuginti. Gruodžio 17 dieną kartu su vokaliniu ansambliu ,,Akcentas“, kurio vadovas mokytojas J. Daukšas,  vėl svečiavomės pas senelių namų gyventojus. Vežėme ir lauktuvių – pintinę keptų sausainių. Pirmiausia sugiedojome giesmę ,,Jėzau, tu mūsų gyvenimas“, ansamblis atliko dar kelias dainas, o tada išdalijome atvirukus su palinkėjimais. Po  neilgo koncerto pakvietėme senelius į valgyklą puošti kalėdinių sausainių, mes jiems patarėme, padėjome. Džiugu buvo matyti nušvitusius senelių veidus, šypsenas, džiaugsmingus padėkos žodžius, nes šios bendravimo valandėlės paįvairino jų kasdienybę.

Iš visos širdies mums dėkojo senelių namų direktorė, bet nuostabiausia jausti, kai darydamas paprastą, didelių pastangų nereikalaujantį darbelį sušildai, pradžiugini kitą žmogų.

Rugilė Stirbavičiūtė
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunoji šaulė

Prakartėlių ir „Adventinių žibintų“ paroda

Gimnazijos koridorių palanges papuošė Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5 klasių mokinių ir I-II gimnazinių klasių mokinių sukurti erdvinės raiškos kūrybiniai darbai: prakartėlės ir žibintai .Mokiniai kartu su savo draugais arba individualiai sukūrė nuostabaus grožio prakartėles ir Adventinius žibintus.

Mokomės programuoti su micro:bit!

Mokslininkai tiki, kad ateityje kiekvienas vaikas bus išradėjas. Šiuo metu jiems suteikiamos visos reikalingos priemonės bandyti, ieškoti, atrasti ir patikrinti. Micro: bit yra unikalus, delno dydžio, lengvai perprantamas ir sudėtingas operacijas atlikti galintis kompiuteris, kurį pamėgo viso pasaulio programuotojai, robotikos specialistai bei tie, kurie nori mokytis. Tai priemonė padedanti viso pasaulio vaikams bei programavimo pradžiamoksliams būti kūrybiškiems ir bandyti atrasti naują  micro: bit pritaikymo galimybę.

Micro:bit kompiuteriukai Židikuose

2018-12-20 d. mūsų mokyklos 6 kl. mokiniams, IT pamokos metu,  buvo pirmą kartą pristatyti mcro:bit kompiuteriukai. Pristatyme-pamokoje dalyvavo direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė. Šeštokai entuziastingai atliko mokytojo Egidijaus Urbono pateiktas užduotis ir jiems pavyko: į kiekvieną mokinio asmeniškai gautą kompiuteriuką buvo įkelta pirmoji pačių sukurta programėlė. O vėliau programą dar ir patobulinome!

Ateityje planuojama programavimo micro:bit kompiuteriukais pradmenų mokyti ir penktokus.

Plačiau apie micro:bit

Kompiuteriukas micro: bit – tai vidutiniškai 4 x 5 cm dydžio kompiuterinė plokštė, kuri turi ARM procesorių, 25 šviesos diodų matricą, microUSB ir Bluetooth jungtis. Programuoti galima naudojantis tiek išmaniuoju telefonu, tiek kompiuteriu. Įdomu tai, kad programavimo darbai yra galimi ne tik rašant specialų tekstinį kodą, tačiau ir vizualiai dėliojant blokelius. Toks “žaidimo“ tipo mokymasis labai puikiai tinka vaikams, kurie žaisdami išmoksta programuoti.

 

Tarpzoninės svarsčių kilnojimo varžybos

2018 gruodžio 14 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės svarsčių kilnojimo varžybos. Be mūsų gimnazijos sportininkų dalyvavo Plungės „Saulės“ gimnazijos, Šilalės rajono Kvėdarnos gimnazijos ir Gargždų „Vavivorykštės“ gimnazijos atstovai. Tarpzoninėse varžybose sprendėsi , kurios dvi, pirmąsias vietas laimėjusios komandos keliaus į LMŽ finalą.

Židikiškiai pasirodė puikiai: Mantas Ramonas (IVg), Erikas Kocys (8 kl.), Edvinas Semionovas (IIg), Violeta Liegytė (Ig) ir  Ramunė Lukošiūtė (IIg) užėmė pirmąsias vietas, Odeta Jurgelionytė (IIg) užėmė antrąją vietą, o Armandas Mylė (7 kl.)trečią.

Susumavus varžybų rezultatus paaiškėjo, kad tarp komandų pirmą vietą laimėjo mūsų gimnaziją, antri liko Kvėdarnos atstovai, o treti plungiškiai.

Sveikiname sportininkus ir linkime jiems sėkmės finale.