Susitikimas su UNICEF geros valios ambasadore, aktore Virginija Kochanskyte

 

Vasario 8 d. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje įvyko susitikimas  su UNICEF geros valios ambasadore, aktore Virginija Kochanskyte, kuri pasirinko daryti viską, ką gali, kad išgelbėtų vaikus, gyvenančius skurdžiame pasaulyje, informuodama apie sunkią vaikų padėtį.

Aktorė, kuri pati jau dalyvavo 6 misijose įvairiose pasaulio šalyse, vaizdžiai nupasakojo vietinių žmonių gyvenimo sąlygas ir buitį, kalbėjo apie didžiulį nesuvokiamą skurdą, apie Tanzanijoje sutiktus vaikus ir jų mamas, apie vaikų norą mokytis, apie skiepus, kurie būtini, kad tie vaikai išgyventų, apie misijos dienas Svazilande, Kambodžoje ir kitose skurdžiose šalyse. Pasak aktorės, stebino tai, kad vietiniai gyventojai iš tiesų visai nesiskundžia, pasakoja savo skaudžias istorijas, bet nesiskundžia ir pagalbos neprašo. Buvo parodyta filmuota medžiaga iš misijų, kuriose lankėsi žinomi žymūs Lietuvos žmonės: aktorius G. Savickas, kunigas R.Doveika, dainininkas M.Vitulskis ir kiti. Ypatingą dėmesį dalyvaujantys misijose skiria labiausiai pažeistiems ir pamirštiems vaikams, kad pagalba pasiektų visus vaikus ir visur.

Aktorė V. Kochanskytė labai gražiai kalbėjo apie tai, kad mus šiuolaikiniame pasaulyje gali išgelbėti tik gerumas. Ji priminė mokiniams, kaip svarbu mokytis, nes mokslas, žinios – tai didžiausias turtas, apie kurį skurdžiausiai gyvenančių šalių vaikai gali tik svajoti.

Tai buvo nuostabi pilietiškumo, gerumo ir dėkingumo pamoka! Po susitikimo ne vienas gimnazistas susimąstė apie tai, kaip gerai ir nerūpestingai gyvena skųsdamasis dėl visai nereikšmingų dalykų.​

Kitokia pamoka – muzikinis poezijos spektaklis ,,Kelionė“

Vasario 9 d. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 8- 12 klasių gimnazistai iš pat ryto rinkosi aktų salėje, kur jų laukė kitokia pamoka – poezijos spektaklis ,,Kelionė“ pagal J. Vaičiūnaitės eilėraščius. J. Vaičiūnaitė – miesto poetė, kurios kūryboje ypatingą vietą užima Vilniaus miestas ir  atsiskleidžia dvasingas, laisvas, gyvenimą mylintis žmogus, išryškėjęs per istorijos detales ir kasdienybės įspūdžius.

Aktorė Donata Kielaitė, sukūrusi ne vieną vaidmenį Vilniaus ir Šiaulių teatrų scenose, pakvietė pakeliauti poezijos ir meilės takais. Mokiniai ir mokytojai spektaklio metu turėjo galimybę leistis į dvasinę meilės kelionę, pabūti stebuklingame poezijos ir muzikos pasaulyje. Aktorė gan įdomiai pateikė J.Vaičiūnaitės poeziją, puiki vaidyba padeda suvokti, kaip galima suprasti eilėraštį, skatina ieškoti įvairių interpretacijos galimybių. ,,Kelionė“ – tai  ėjimas į save, persmelktas skausmo, kančios, meilės, džiaugsmo, susitaikymo su tikrove ir savimi.

Pristatydamas aktorę, jos kolega minėjo, kad spektaklio dalis – žiūrovas. Ir iš tiesų, mirtina tyla, dėmesys aktorės vaidybai išdavė, kad spektaklis nepaliko abejingų, sužadino įvairiausias emocijas. Juk kaip sakė mokyklos direktorė R.Širvinskienė, ne vienas jau patyrė meilę, ją išgyveno arba jos vis dar ilgisi.​

8-okė gimnazistė tapo piešinių konkurso laureate

Lietuvos neįgaliųjų draugija kvietė jaunuosius savo draugus dalyvauti piešinių konkurse „Lietuvos tautinis kostiumas“. Piešinių konkurse galėjo dalyvauti visi vaikai ir jaunuoliai nuo 5 iki 17 metų. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius vaikų sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas.

Konkursas buvo skirtas 2017 metams, kurie yra paskelbti Tautinio kostiumo metais.
Dalyviai buvo kviečiami pasidomėti Lietuvos istorija, taip pat – skirtingų Lietuvos regionų tradicijomis, tautinio kostiumo dizaino stiliumi, puošybos motyvais ir simboliais bei visa tai pavaizduoti savo piešiniuose.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 8 klasės mokinė Gintarė Stonytė tapo šio piešinių konkurso laureate. Mergaitės sukurtas kūrybinis darbas išspausdintas išleistame Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2017 metų kalendoriuje ir eksponuojamas Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Laureatė sausio 24 d. buvo apdovanota padėkos raštu ir kitomis atminimo dovanomis. Padėkos raštu apdovanota ir 7 klasės mokinė Irmantė Norvaišaitė, jos sukurtas kūrybinis darbas eksponuojamas parodoje.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Asta Kandratavičienė  dėkojo už dalyvavimą vaikų piešinių konkurse ir parodoje. Džiaugėsi, kad mokiniai savo darbais originaliai įprasmina tautiškumą, atskleidžia istorinį ir kultūrinį mūsų krašto savitumą. Linkėjo sėkmės, pasitikėjimo savimi, toliau piešti, kurti ir spalvomis atspindėti pasaulį.

Tądien drauge vykę 7–8  klasių mokiniai ir II gimnazinės klasės gimnazistai dalyvavo pažintinėje-edukacinėje pamokoje kitaip. Mokiniai susipažino su Vilniaus miesto architektūra, grožėjosi senamiesčio vaizdais. Aplankė Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros baziliką,  žymiausią Lietuvos aikštę esančią Vilniaus senamiestyje – Katedros aikštę, Amerikos lietuvio Vytauto Kašubos ir  Mindaugo Šnipo 1996 metais sukurtą paminklą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmus, Vilniaus Šv. Onos bažnyčią.  

Mokiniai ne tik susipažino su Vilniaus miesto architektūros stiliais, bet ir sportavo uždarame batutų parke „Jump space“. Kiekvienas lankytojas turėjo išklausyti instruktažą, atlikti apšilimą.

Turiningai ir prasmingai praleidome laiką. Labai džiaugiamės ir esame dėkingi gimnazijos administracijai už galimybę išvykti ir artimiau pažinti Vilnių.

Dailės mokytojos Ingos ŠILINSKAITĖS informacija

 

Meninio skaitymo konkursas

 

Šiandien, sausio 20 dieną, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje vyko meninio skaitymo konkursas „Kad žodis skambėtų“.

Šiais metais 5-8 klasių amžiaus kategorijoje varžėsi 5 skaitovai: Egidijus Gagėla (7 kl.,), Eglė Gontaitė (5 kl.), Titas Žvirždinas (7 kl.), Gabija Miliūtė (5 kl.) ir Ignas Vydeika (7 kl.). Gimnazistu grupėje komisija, kurią sudarė direktorė Rima Širvinskienė, pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė bei bibliotekininkė Dalia Sprindienė, išklausė 3 skaitovus. Komisija džiaugėsi Justinu Smulkiu (I g. kl.), Rūta Sakalauskaite (III g. kl.) bei Gabriele Vasiliauskaite (IV g. kl.).

5 ir IV g. klasės mokines konkursui ruošė mokytoja ekspertė Romualda Žilinskienė, o 7-okus, I g. bei III g. klasės mokiniams ruoštis padėjo mokytoja Laura Arnotaitė.

Direktorė ir pavaduotoja gyrė visus skaitovus, įteikė jiems po atminimo dovanėlę ir padėkos raštą, o rajone gimnazijai atstovauti įpareigojo Igną Vydeiką ir Rūtą Sakalauskaitę.

Sveikiname skaitovus ir linkime, kad žodis skambėtų ir konkurso rajone metu!

 

 

Baltais žiemos takais

Šiaurys už lango ūžė:
 Žu žu! Žu žu! Žu žu!
 Balta balta žiemužė
 Atėjo pamažu…

 Nusivedė į kiemą
 Ji daug mažų draugų,
 Ir veidukus, ir delnus
 Patrynė jiems sniegu.

 Dabar jiems bus nešalta,
 Ir žaisti jie galės…
 Žiemužę baltą baltą
 Visi vaikai mylės.

(Kostas Kubilinskas)

Sausio 16 dienos gražią popietę gimnazijos kieme vyko žiemos sporto šventė „Baltais žiemos takais“. Joje dalyvavo priešmokyklinio ugdymo grupė ir 1–4 klasių mokiniai. Vaikai lenktyniavo įvairiose smagiose sporto rungtyse: bėgime dviese su lankais, rogučių tempime apeinant kliūtis, kamuoliukų mėtyme į kibirą, kojomis nešant lazdą ir pan. Varžybų dalyviai už puikų ir aktyvų pasirodymą varžybose buvo apdovanoti padėkomis ir saldainių karoliais. Atminimo dovanėlės įteiktos ir tėveliams.

Po to mokiniai smagiai čiuožinėjo rogutėmis ir čiuožynėmis nuo kalniuko. Šventės pabaigoje visi dalyviai vaišinosi karšta arbata ir lauže keptomis dešrelėmis.

Džiaugiamės ir dėkojame tėveliams, kurie prisijungė ir kartu aktyviai praleido laiką su mumis.

3 klasės mokytojos Dianos JASIENĖS informacija

Židikuose vyko respublikinė metodinė praktinė konferencija „Veiksmingas ugdymas/sis“

 

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje sausio 12-ąją vyko respublikinė metodinė praktinė mokyklų vadovų, direktorių pavaduotojų ir mokytojų konferencija „Veiksmingas ugdymas/sis“, kurią organizavo gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė ir pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė. Konferencijos tikslas – padėti mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedančio vertinimo strategijas, vaiko pasiekimų ir pažangos matavimą.

Konferenciją atidarė gimnazijos mokytojai ir mokiniai, kurie susirinkusiems parodė kompoziciją pagal Marijos Pečkauskaitės ir mokinių kūrybą „Sielos ilgesys“. Sveikinimo žodį tarė direktorė Rima Širvinskienė. Taip pat pasisakė Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė Regina Pocienė bei Mažeikių rajono Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violenita Juškevičiūtė.

Teorinį-praktinį pranešimą apie švietimo problemų analizę ir jų sprendimo būdus klausytojams iš Mažeikių rajono Sedos Vytauto Mačernio, Mažeikių Merkelio Račkausko, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos, Kretingos rajono Vydmantų ir Darbėnų, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijų, Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos bei Mažeikių rajono Žemalės pradinės mokyklos skaitė Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos ir analizės skyriaus metodininkė dr. Sandra Balevičienė. Pirmoje konferencijos dalyje susirinkusieji išklausė ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo skyriaus metodininkės Rasos Ginčaitės-Nenartovičienės pranešimą „Geros mokyklos pagrindas – kiekvieno mokinio mokymosi pažangos vertinimas“. Išskirtinio dėmesio sulaukė Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos direktorės Sonatos Litvinienės pranešimas „Ugdymo(si) prioritetas – individuali mokinio pažanga“, kurio metu pranešėja pasidalijo gerąja patirtimi, kaip jų gimnazijoje pavyko įdiegti vaiko individualios pažangos stebėjimą ir kokių rezultatų per 4-erius metus jie pasiekė.

Toliau darbas vyko trijose sekcijose, kurias moderavo Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojai Diana Jasienė, Laura Arnotaitė ir Stasys Dambrauskas, o į jas dalyviai susiskirstė pagal mokomo dalyko specifiką: pradinių klasių, humanitarinių ir socialinių mokslų bei gamtos mokslų sritis. Pradinių klasių sekcijoje dalyviai išgirdo Editos Anglickienės ir Editos Kazlauskienės iš Kelmės r. Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pranešimą „Mokinių įsivertinimas patiriant sėkmę“, Arinos Jašinskienės iš Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos pranešimą „Aš galiu – (įsi)vertinimas kaip pažinimas. Motyvacija mokymuisi“. Socialinių-humanitarinių mokslų grupėje išklausyti trys pranešimai. Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos pavaduotoja ugdymui Daiva Račkauskienė skaitė pranešimą „Individuali kiekvieno mokinio pažanga – mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo prioritetas“, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Silva Paulauskienė kalbėjo apie įsivertinimo ir refleksijos svarbą pamokoje, o Kretingos rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Jūratė Maziliauskienė pasidalijo gerąja patirtimi apie vertinimą ir įsivertinimą. Gamtos mokslų sekcijoje Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojai Stasys Dambrauskas, Daiva Želvienė ir pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė skaitė pranešimą „Poveikis mokymosi pasiekimams gerinti“.

Aptardami darbą sekcijose svečiai ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokytojai akcentavo, kaip padėti mokiniams įsivertinti savo gebėjimus ir įgūdžius, vertinimo ir įsivertinimo kriterijus, kurie yra esminiai sėkmės matavimo instrumentai, diskutavo, dalijosi gerąja patirtimi, kaip stebėti mokinių mokymąsi bei išmokimą, kaip naudojantis įvairiais individualios pažangos matavimo instrumentais gauti grįžtamąjį ryšį ir teikti pagalbą mokymosi spragoms įveikti, o mokinys patirtų mokymosi sėkmę.

Laura ARNOTAITĖ

 

 

 

Kvietimas

Respublikinė metodinė praktinė konferencija „Veiksmingas ugdymas/sis“

Respublikinė metodinė praktinė mokyklų vadovų, direktorių pavaduotojų, mokytojų konferencija „Veiksmingas ugdymas/sis“ vyks 2017 m. sausio 12 d. 11.00–17.00 val. Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje (Dariaus ir Girėno 14, Židikai, Mažeikių r.).

Konferencijos tikslas:

  • Padėti mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedančio vertinimo strategijas, vaiko pasiekimų ir pažangos matavimą.

Konferencijoje:

  • lektorių grupė iš NMVA analizuos mokymąsi skatinančio vertinimo bruožus, vertinimo, gerinančio rezultatus, strategijas bei vertinimo ir įsivertinimo reikšmę ugdymui ir ugdymuisi;
  • mokyklų vadovai, mokytojai praktikai, dirbdami sekcijose, aptars, kaip padėti mokiniams įsivertinti savo gebėjimus ir įgūdžius, kad jie patirtų sėkmę, analizuos vertinimo ir įsivertinimo kriterijus, kurie yra esminiai sėkmės matavimo instrumentai, diskutuos ir dalinsis gerąja patirtimi, kaip stebėti mokinių mokymąsi bei išmokimą;
  • mokytojai praktikai dalinsis informacija, kaip naudojantis įvairiais individualios pažangos matavimo instrumentais gauti grįžtamąjį ryšį ir teikti pagalbą mokymosi spragoms įveikti;
  • visi dalyviai kviečiami pasisakyti, pasidalinti gerąja patirtimi.

Konferencijos dalyvio mokestis – 4,00 Eur.

Registracija ir informacija:
iki 2017 m. sausio 10 d. užpildykite dalyvio anketą ir ją atsiųskite
el. p.: pavaduotoja@zidikai.lt

Informacija telefonais: (8 443) 55 122, (8443) 43246

Karnavalo akimirkos

Gimnazijos Šviesos vaikų apdovanojimai 2016

Kaip ir praėjusiais metais, prieš gražiausias metų šventes, savo, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje rinkome Šviesos vaikus, kurie yra paslaugūs, mandagūs, draugiški, veikia tyliai, bet aplink save skleidžia šilumą ir nešykštėdami ja dalijasi su aplinkiniais.

Gruodžio 22-osios rytą į gimnazijos aktų salę sužinoti, kas tapo 2, 3 ir 4 klasių Šviesos vaikais sugužėjo mažiausieji. 2 klasės nominantė – Ema Balsytė, 3 klasės Šviesos mergaite tapo Eimantė Flemingaitė, o 4 klasė gali didžiuotis, kad mokosi drauge su nominantu Mantu Eitmonu.

Tos pačios dienos vakare gimnazistai, administracija, mokytojai ir tėvai rinkosi apdovanoti vyresniųjų klasių Šviesos vaikų. Jais tapo septintokė Ugnė Gontaitė, jos bendraklasis Dovydas Kaminskas ir abiturientas Rokas Žutautas.

Ceremonijos pabaigoje didžiausia ir ryškiausia statulėlė įteikta ryškiausiai gimnazijos Šviesai – direktorei Rimai Širvinskienei, kuri stengiasi ne tik pastebėti šviesą skleidžiančius, bet ir asmeniniu pavyzdžiu moko skirti šviesą nuo tamsos.

 

Dalyvavome respublikinėje konferencijoje „Iš mažo miestelio į didelį kelią“

Gruodžio 8-ąją III g. klasės mokinė Deimantė STANKUTĖ dalyvavo Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos organizuotoje respublikinėje integruotoje lietuvių kalbos, istorijos ir dorinio ugdymo konferencijoje „Iš mažo miestelio į didelį kelią“ ir skaitė pranešimą „Laimutė Pocevičienė – režisierė, įkvėpta Marijos Pečkauskaitės gyvenimo ir kūrybos šviesos“.

Deimantę ruošė lietuvių kalbos mokytoja Laura Arnotaitė, o į konferenciją gimnazistę lydėjo direktorė Rima Širvinskienė ir pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė.

 

Antikorupcijos diena

Nuo 2004 m. kasmet gruodžio 9-ąją visame pasaulyje minima Tarptautinė antikorupcijos diena. Ji skirta atkreipti dėmesį į plintančią korupciją ir paskatinti žmones užkirsti jai kelią. Šią dieną įvairiose pasaulio šalyse rengiamos demonstracijos, diskusijos apie verslo įmonių, privačių asmenų teises bei korupcijos atvejus. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje kalbėjomės su mokiniais šia tema. Gimnazistai nupiešė antikorupcijos dienai skirtus teminius plakatus, juos pakomentavo. Ačiū 5-okams, 6-okams, 7-okams, 8-okams, II g., III g., IV g. klasių mokiniams už idėjas ir atliktus darbus. Taip pat džiūgaujame, kad prie vyresniųjų klasių mokinių prisijungė ir 3 klasės mokiniai bei jų mokytoja Diana Jasienė. Šia tema kalbėti – niekada nėra per anksti.

Pasaulinė AIDS diena gimnazijoje

Gruodžio 1 d. – Pasaulinė AIDS diena. Šios dienos tikslas – propaguoti brandesnį visuomenės, politikų bei žiniasklaidos požiūrį į ŽIV/AIDS ligą ir ligonius bei siekti nulio naujų ŽIV užsikrėtimų, nulio diskriminacijos, nulio naujų mirčių nuo AIDS!

Tradiciškai AIDS dieną minėjome ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje. Per pirmą pamoką, klasės valandėlę, 5–8 ir I–IV klasių mokiniai bei mokytojai rinkomės į aktų salę, kur visuomenės sveikatos specialistė Dalia Perminienė mums priminė apie svarbą kovoti su šia liga ir pakvietė pažiūrėti prof. dr. Sauliaus Čaplinsko paskaitą „AIDS: geriau žinoti!“.

Ant scenos gimnazijos salėje žvakių liepsnelėmis sušvitęs raudonasis kaspinas – tarptautinis prevencijos ir solidarumo su ŽIV infekuotais ir sergančiais AIDS žmonėmis simbolis – buvo ženklas, kad mums rūpi ir mes jaučiame atsakomybę. Taip pat tądien gimnazistai segėjo gimnazijos uniformos atlapuose po mažą raudoną kaspinėlį. Taip mokiniai parodė, kad jie nėra abejingi su ŽIV/AIDS susijusioms problemoms.

Po pamokų 5 gimnazistai: Deimantė Stankutė, Samanta Uikytė, Gabrielė Vasiliauskaitė, Liveta Skirzgilaitė ir Rokas Žutautas dalyvavo rajoninėje viktorinoje šiai dienai paminėti. Dėkojame gimnazistams už tai, kad garbingai atstovavote savo mokyklai.

Lauros ARNOTAITĖS informacija

 

Piešinių konkursas „Lietuvos tautinis kostiumas“

Konkursas skirtas 2017 metams, kurie yra paskelbti Tautinio kostiumo metais. Piešinių konkurso dalyviai kviečiami pasidomėti Lietuvos istorija, skirtingų Lietuvos regionų tradicijomis puošiantis tautiniais kostiumais skirtingais laikmečiais, skirtingų regionų tautinio dizaino stiliumi, tautinio kostiumo puošybos motyvais ir simboliais ir visa tai pavaizduoti piešiniuose.

Piešinių konkurse „Lietuvos tautinis kostiumas“ dalyvauja Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 6-7 klasių mokinių sukurti kūrybiniai darbai.

 

 

Piešinių konkursas „Ateities biblioteka“

2016 metai paskelbti Lietuvos bibliotekų metais. Šia proga projekto steigėjai pasaulinės Rotary klubų asociacijos Mažeikių Rotary Klubas „LIBERTA“ pakvietė vaikus ir jaunimą vaizdais, spalvomis, linijomis ir formomis kurti ir dalyvauti Mažeikių miesto mokinių piešinių konkurse „Ateities biblioteka“.

Konkurso tikslas – įtraukti mokinius į aktyvią kūrybinę veiklą, skatinti dailės kalba išreikšti savo santykį su knyga, biblioteka.

Piešinių konkurse dalyvauja Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 3-4-6-7-8 klasių mokinių ir I gimnazinės klasės mokinių skurti kūrybiniai darbai, atlikti grafikos, tapybos ir mišria technika.

Atrinkti geriausi, originaliausi piešiniai bus viešai demonstruojami Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.

 

Respublikinė metodinė – praktinė konferencija, skirta A. Dargio atminimui

„Atvėręs langą į pasaulį“ – taip pavadinta respublikinė metodinė – praktinė konferencija, skirta kraštiečiui dailininkui Alfonsui Dargiui atminti.

Konferencijoje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Šiaulių, Kuršėnų, Kelmės, Skuodo, bei  Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos I-IV klasių mokinės: Agnė Damulytė, Aistė Simėnaitė, Laura Vaitkutė, Simona Raštikaitė, Ligita Skirzgilaitė, Agnė Mumgaudytė, Goda Vaitkutė, Samanta Uikytė, Gabrielė Vasiliauskaitė. Vyko kūrybinės dirbtuvės. Įkvėpti  A. Dargio kūrybos mokiniai įvairiomis technikomis kūrė savitas kompozicijas, interpretacijas. Sukurti kūrybiniai darbai eksponuojami Mažeikių muziejuje.

Konferencijoje pranešimą skaitė dailėtyrininkas Viktoras Liutkus, muziejininkas Vytautas Ramanauskas, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos biologijos mokytojas, kraštotyrininkas Algirdas Vilkas, Lietuvių kalbos mokytoja Laima Skabickienė.

Pranešimus skaitė Mažeikių rajono mokyklų mokiniai ir svečiai iš kitų mokyklų. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinės skaitė pranešimą „A. Dargis – modernizmo simbolis“ ir modernaus šokio žingsneliu pristatė marškinėlių kolekciją.

 

 

Vizitas į Užsienio reikalų ministeriją

Lapkričio 25 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenės dalis lankėsi Užsienio reikalų ministerijoje. Ministerijoje su mumis drauge svečiavosi ilgametis ekspedicijų į tremties vietas Sibire organizatorius Gintautas Alekna.
Linas Linkevičius mums padėkojo už atliekamą prasmingą darbą puoselėjant šalies istorinę atmintį, pasveikino prisidedant prie jaunimo pilietiškumo ugdymo ir kartų dialogo skatinimą.

Straipsnis URM tinklapyje | Daugiau foto Ministro Lino LInkevičiaus Flickr paskyroje

 

Pamoka gimnazistams

wp_20161124_002Vakar, lapkričio 24 dieną, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje vyko srautinė literatūros pamoka gimnazistams, kurios metu Klaipėdos universiteto Baltų filologijos katedros vedėja prof. dr. Roma Bončkutė susirinkusiems papasakojo apie Simono Daukanto ir Kristijono Donelaičio gyvenimo ir kūrybos paraleles. Pamokos pasiklausyti į mūsų gimnaziją atvyko ir Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos auklėtiniai, kuriuos lydėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Čičirkaitė.

Po pamokos kitaip būsimiesiems studentams apie savo Alma Mater papasakojo Klaipėdos universitete socialinę pedagogiką studijuojančios antrakursės Kristina Babrauskaitė ir Šarūnė Marčišauskaitė. Studentės gimnazistus supažindino ne tik su gausiu studijų programų universitete pasirinkimu, bet ir papasakojo apie popaskaitinę veiklą, gyvenimą Klaipėdoje, stipendijas, įstojimo sąlygas, studijavimo ir studentavimo subtilybes.

Lauros Arnotaitės informacija

Tolerancijos diena gimnazijoje

tol2Kasmet lapkričio 16 d. minime Tarptautinę tolerancijos dieną. Šių metų tolerancijos dienos simbolis – paukščiai. Paukščio simbolis dažnai sutinkamas įvairiose religijose ir kultūrose. Balto paukščio reikšmė: meilė, tyrumas, atnešama gera žinia, taika ir t. t. Tolerancijos žodis nereiškia meilės ar taikos. Tai – pakantumas kitam, kitokiam.

Mūsų gimnazijos mokiniai ant baltų balandžių surašė frazes ar pavienius žodžius, kurie jiems simbolizuoja tolerantiškumą, spalvino balandžius spalvomis, kurios, anot jų, atspindi tolerancijos prasmę.

Mokinių tarybos atstovai nusprendė, kad kalbėtis apie toleranciją – reikia kasmet, to niekada nebūna per daug, todėl ne tik patys pakalbino mokinius, pasiteiravo jų, ką šie žino apie toleranciją, ar yra tolerantiški, bet ir ragina visą mokyklos bendruomenę rytoj, pirmos pamokos metu, kada vyks klasės valandėlė, pasikalbėti tolerancijos tema, nes ji – universali. Mokytojai, gimnazijos mokinių artimieji, įtraukit savo auklėtinius, vaikus į pokalbius, diskusijas bei kūrybinę veiklą šia tema.

tolSiūlome jums:

1. Paanalizuoti tolerancijos bei netolerancijos pavyzdžius iš istorijos (iš Lietuvos bei pasaulio), paieškoti tokių pavyzdžių iš dabartinio gyvenimo: kasdienių gyvenimo situacijų, iš mokyklos ar vietos bendruomenės gyvenimo;
2. Tolerancijos temai aptarti rekomenduojame pasitelkti šių dienų aktualijas – pvz.: pabėgėlių temą ir t. t.;

3. Rekomenduojame surasti tekstus ar istorijas apie pakantumą, toleranciją gamtoje ir žmonių gyvenime, kurie būtų suprantami jaunesnio amžiaus vaikams, mokiniams ir šių istorijų pagalba supažindinti su žodžio „tolerancija“ prasme.

Prisiminkite, kad tolerancija – žmogiškumo išdava!

Mokinių tarybos vardu – koordinatorė Laura Arnotaitė

Nuotraukos – socialinės pedagogės Robertos Vaitelytės

 

Pirmokai ir trečiokai prisijungė prie tarptautinio projekto

1 2Gimnazijos 1 kl. ir 3 kl. mokiniai dalyvavo Šiaurės šalių bibliotekų savaitėje, kurią rengia Asociacijų Norden Sąjunga kartu su nacionalinėmis asociacijomis Norden. Šios savaitės metu sutartu laiku tūkstančiuose Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų, mokyklų, ikimokyklinio ugdymo ir kt. kultūros ir švietimo įstaigų vyksta Šiaurės šalių literatūros skaitymai.

Lapkričio 18 d. rytą pirmokai bei trečiokai klausėsi savo mokytojų skaitomos novelės „Garmano vasara“ (ištrauka iš norvegų rašytojo Stian Hole knygos „Auštant“), po to, aptarę mažąjį Garmaną, dalijosi įspūdžiais, savo mintimis bei pamąstymais.Dianos Jasienės informacija

8-okai prisijungė prie tarptautinio projekto

88-os klasės mokiniai, paraginti klasės vadovės Lauros Arnotaitės, lapkričio 17 dieną prisijungė prie tarptautinio projekto „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, kurio metu sutartu laiku – auštant –   tūkstančiuose Šiaurės ir Baltijos šalių bibliotekų, mokyklų, ikimokyklinio ugdymo ir kt. kultūros ir švietimo įstaigų bet kurią šios savaitės dieną vyko Šiaurės šalių literatūros skaitymai.

Kasmet į šią iniciatyvą įsitraukia daugiau nei 2000 institucijų iš viso Šiaurės ir Baltijos regiono, skaitymuose Dalyvauja dešimtys tūkstančių vaikų ir suaugusiųjų vienuolikoje šalių ir autonominių sričių.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Šiaurės šalyse rengiama 20-tą, Baltijos šalyse – 19-tą kartą. 2016 metų skaitymų tema – ATEITIS.

Gimnazijos 8-okai ir kitų Šiaurės šalių paaugliai bei jaunimas šiais metais skaitė Deboros Hansen Kleist novelę „Naftos stebuklas“ iš jaunųjų Grenlandijos rašytojų novelių rinkinio „Allatta! 2040“.

Novelėje „Naftos stebuklas“ jaunimas nusikėlė į Grenlandiją 2040 metais. Šalis yra tapusi turtinga naftos pramonės dėka. Šalyje gyvena įvairių tautybių atstovai. Visuomenė susiskaldžiusi, dalis nepatenkintų grenlandų svajoja apie nepriklausomybę ir atsiskyrimą nuo Danijos. Skirtingos nuomonės kelia įtampą ir nerimą tiek viešoje, tiek ir privačioje plotmėje.

„Tautybė, politika ir kritiškas“ – tai žodžiai, kuriais pati autorė apibūdina savo tekstą. Debora Hansen Kleist rašo apie problemas, kylančias dėl šalyje veikiančių naujų naftos kompanijų ir jų veiklos pasekmes – tiek teigiamas, tiek ir neigiamas.

8-okai, išklausę novelę, ne tik ją aptarė, bet dabar ruošiasi atsakingam darbui, jie rašys laišką sau patiems – ateityje.
Lietuvių kalbos mokytojos Lauros ARNOTAITĖS informacija