Tarptautinio piešinių konkurso “Ateities skrendantys aparatai”  laureatė               

Nuo 1986 metų Tarptautinė aeronautikos federacija Lozanoje organizuoja tarptautinius mokinių piešinių konkursus. Šiais metais buvo pasirinkta tema, nukelianti į ateities kūrybinę laboratoriją, kurios vienintelė riba – kūrėjų fantazija. Konkurso vertinimo komisija ne tik žavėjosi mokinių išradingumu, nežabotos fantazijos skrydžiais, bet ir atlikimo technikų pasirinkimo bei jų panaudojimo įvairove.

Piešinių konkurso „Ateities skraidantys aparatai“ organizatoriai: Lietuvos neformaliojo švietimo centras, Lietuvos aeroklubas, Lietuvos aviacijos muziejus. Šiais metais konkurse dalyvavo 979 mokiniai iš įvairiausių Lietuvos vietovių. Konkurso dalyviai suskirstyti į tris amžiaus grupes: I grupė – nuo 6 iki 9 m.; II grupė – nuo 10 iki 13 m.; III grupė – nuo 14 iki 17 m. Devyni geriausi darbai keliauja į Tarptautinės aeronautikos federacijos organizuojamą tarptautinį konkursą Lozanoje (Šveicarija), kur atstovaus Lietuvą.

Piešinių konkurse dalyvavo ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių sukurti kūrybiniai darbai. Didžiuojamės 7 klasės mokine Auguste Kavaliauskaite. Mergaitė tapo piešinių konkurso laureate, jos sukurtas kūrybinis darbas keliaus į Tarptautinės aeronautikos federacijos organizuojamą tarptautinį konkursą Lozanoje (Šveicarija).

Augustė dalyvavo konkurso laureatų pagerbimo šventėje, parodos pristatyme,  kuri vyko Lietuvos aviacijos muziejuje Kaune. Mergaitė apdovanota padėkos raštu, dovanomis.Turėjo puikią galimybę susipažinti su Lietuvos aviacijos muziejaus veikla, edukaciniais užsiėmimais.

Linkime kūrybinės sėkmės!

 

 

 

 

 

 

Skelbiama atranka

Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija skelbia atranką pradinių klasių mokytojos (-o) pareigoms užimti

Darbo krūvis: darbas su 3 klase.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis: priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Reikalavimai: aukštasis pedagoginis išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija, darbo patirtis mokykloje.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Kitus dokumentus įrodančius pretendento kompetencijas;
  • Gyvenimo aprašymą;
  • Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių

Dokumentai priimami: iki 2018 m. kovo 28 d. 16.00 val. Dokumentai pateikiami asmeniškai adresu: Dariaus ir Girėno g. 14, Židikai LT-89443, Mažeikių r. arba elektroniniu paštu: zidikai.rastine@gmail.com

Konkurso data: 2018 m. balandžio 3 d., 11.00 val.

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt ir gimnazijos internetinėje svetainėje adresu www.zidikai.lt

Telefonai pasiteirauti:

Direktorė (8 443) 43 246 | Direktorės pavaduotoja (8 443) 55 122

Konferencija ,,Šatrijos Raganos gyvenamoji epocha dabarties akimis“

Kaip ir kasmet kovo 8-ąją Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos bendruomenė prisiminė rašytoją. Šaulių vedami gimnazijos mokiniai ir mokytojai rinkosi bažnyčioje. Šv.Mišias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, kurio žodžiai sušildė susirinkusiuosius. Kalbėdamas apie Mariją Pečkauskaitę, vyskupas ypač pabrėžė išsilavinimo svarbą, ragino mokinius  varyti lauk tamsos, nebylumo demonus, užpildyti save žiniomis, šviesa.

Grįžus po šv.Mišių  į gimnaziją, prasidėjo konferencija, kurioje dalyvavo ne tik gimnazijos bendruomenė, bet ir gerbiami svečiai: Telšių vyskupas K.Kėvalas, buvęs Židikų kunigas E.Jurgelevičius, Židikų kunigas A.Šimkus, švietimo ministerijos atstovė R.Pocienė, inspektorė V.Juškevičiūtė, mokytojos ir mokiniai iš Sedos gimnazijos ir kiti. Muzikiniu kūriniu visus pasveikino 8 klasės mokinys Ignas Vydeika. Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė paskelbusi konferencijos tikslą, pristatė svečius.

Ypač šiltai į klausytojus kreipėsi vyskupas K.Kėvalas, primindamas, kad Dievo paveikslą atspindi vyro ir moters bendrystė, kalbėjo apie lygybę, išsakė daug gražių, pagarbių minčių apie moteris. Vyskupas linkėjo, kad merginos būtų stiprios, išsilavinusios ir šviesios.

 Smagiai nuteikė žemaitiška Igno daina, susimąstyti privertė J.Malūkaitės skaitoma ištrauka iš Šatrijos Raganos kūrinio. Klausytojus sudomino Klaipėdos universiteto Baltų katedros profesorės dr. R.Bončkutės pranešimas ,,Pirmeivės“ moterys XIX – XX a. Lietuvoje“. Lektorė, gretindama XIX – XXa. su dabartiniu robotizacijos amžiumi, pastebėjo nemažai panašumų, atkreipė dėmesį į stiprias, išsilavinusias moteris, jų nuveiktus darbus.

Už Marijos Pečkauskaitės atminimo puoselėjimą dėkojo ir čia apsilankiusi švietimo ministerijos atstovė R.Pocienė. Mokytoja R.Žilinskienė kalbėdama atkreipė dėmesį į moteris, kurios pačios ieško kelių į savarankišką gyvenimą. Mokytoja dar kartą pasiūlė prisiminti Šatrijos Raganos ,,Sename dvare“ veikėją mamatę, jos meilę vaikams, taip pat pasidalijo prisiminimais apie metus, kuriuos Marija Pečkauskaitė praleido Marijampolėje. ,,Ir kokie dabar būtų Židikai, jei ne čia apsistojusi rašytoja“, – retoriškai klausė mokytoja R.Žilinskienė.

Gimnazijos psichologė Emilija Muravjovaitė, mokykliniais metais laimėjusi M.Pečkauskaitės mergaitės titulą, pabrėžė jaučianti pareigą puoselėti Marijos Pečkauskaitės idėjas, todėl mokydamasi universitete savanoriavo Jaunimo linijoje, teikė emocinę paramą telefonu. Emilija pasidžiaugė, kad dirba gimnazijoje, kurioje jaučiamas dvasingumas.

Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė, puoselėjanti Marijos Pečkauskaitės atminimą, pati 2003m. gavusi premiją, 21 kartą pristatė  mergaitės, siekiančios rašytojos idealo, nominaciją. Šiemet ja tapo II gimnazinės klasės mokinė Aistė Simėnaitė. Po direktorės ir direktorės pavaduotojos sveikinimų Aistę sveikino mama, draugai, pernai šią nominaciją laimėjusi mergaitė. Mokinė kreipėsi į visus dėkodama už pasitikėjimą, suteiktą garbę.

Apie amžinąsias vertybes: auką, atsidavimą, meilę, kalbėjo buvęs Židikų kunigas E.Jurgelevičius. Jis akcentavo, kokį svarbų vaidmenį atlieka mamos, nes meilės trūkumas trukdo augti puikiu piliečiu.

Baigdama direktorė dėkojo visiems, dalyvavusiems konferencijoje, džiaugėsi, kad tas mažas grūdelis – gėris Lietuvos pakrašty gyvuoja.

                                                           

 

Rajoninė dailės olimpiada

2018 metų Lietuvos mokinių dailės olimpiada skirta Lietuvos 100-mečiui paminėti. Olimpiados tema –„Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“.
Lietuva – šalis, kurioje sugyvena įvairių tautų ir kiekvieno iš mūsų istorija. Tai šalis, kurioje branginama istorinė atmintis, puoselėjamos senosios tradicijos, papročiai, kaimynystės ryšiai, unikali gamta, kalba.
Kurdama savąją sėkmę, Lietuva įveikė ilgą praradimų ir atradimų kelią.

Kokiomis IDĖJOMIS Lietuvą galime palydėti mes – XXI a. žmonės? Apie kokią šalies sėkmę svajojame? Kaip gyvensime po 5, 10 ar… 100 metų? Kokią Lietuvą paliksime ateinančio šimtmečio kartoms? Kokias idėjas įgyvendinus būtų užtikrinta Lietuvos valstybės gerovė?

Rajoninėje dailės olimpiadoje, kuri vyko kovo 1 dieną Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijoje dalyvavo  Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 8 klasės mokinės: Nomeda Pačengaitė ir Violeta Liegytė, I klasės mokiniai Ovidijus Steponavičius ir Goda Saltonaitė, II klasės mokinės Aistė Simėnaitė ir Laura Vaitkutė, III klasės mokinė Simona Raštikaitė.

Mokiniai dailės olimpiadai parengė namų darbus, pristatė grafinės  ir spalvinės raiškos kompozicijas. Rajoninės olimpiados metu atskleidė savo meninius, kūrybinius gebėjimus, per 3 val. turėjo sukurti kūrybines temines kompozicijas.

Mokinių kūrybiniai darbai buvo pastebėti ir įvertinti. 8 klasės mokinės aštuntų klasių tarpe užėmė prizines vietas: Nomeda Pačengaitė –II vieta, Violeta Liegytė – III vieta, I klasių tarpe III vieta atiteko Godai Saltonaitei, II klasių tarpe III vietą užėmė Lauros Vaitkutės sukurtos teminės kompozicijos karpinių technika, III klasių tarpe III vieta atiteko Simonai Raštikaitei.

Sveikiname, didžiuojamės ir linkime kūrybinės sėkmės!

Kviečiame mokytis!

,,ŠIMTAS ATEITIES ŽENKLŲ LIETUVAI‘‘

Vasario 1 dieną Mažeikių Račkausko gimnazijoje įvyko rajoninė technologijų olimpiada “Šimtas ateities ženklų Lietuvai”.

Olimpiados tikslai: sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas; skatinti mokinius domėtis technologijomis, tobulinti ir plėsti jų dalykines žinias; ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą; ugdyti bendradarbiavimo, projektinio darbo ir kitus gebėjimus; pastebėti ir ugdyti gabius technologiniam ugdymui mokinius; padėti aukštesniųjų klasių mokiniams pasirinkti profesiją; atskleisti mokinių savitą požiūrį į tautinį paveldą, modernumą, šiuolaikiškumą, kūrybiškumą.

Olimpiada organizuojama pagal amžiaus grupes, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Olimpiados darbai buvo kuriami vietoje per tris valandas, proceso metu mokiniai turėjo užpildyti pateiktą technologinę lentelę ir pagal ją pristatyti pagamintus gaminius.

Olimpiadoje dalyvavo 8-II klasių mokiniai iš Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos: 8 klasės mokinys Titas Žvirždinas, II klasės mokiniai Aistė Simėnaitė ir Justinas Smulkys.

Mokiniai pasirodė puikiai, pagamino ir pristatė gaminius, tapo prizininkais. Aistė Simėnaitė užėmė III –vietą, Justinas Smulkys I vietą ir Titas Žvirždinas iš Tekstilės srities užėmė I vietą. Sveikiname dalyvius ir laimėtojus, o Titui linkime sėkmės respublikinėje technologijų olimpiadoje.

 

 

 

 

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje – 3D mokomųjų objektų klasė

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje duris atvėrė išmanioji 3D klasė, kurios mokomosios programos skirtos biologijos, fizikos, chemijos ir matematikos mokymui ir mokymuisi. Išmaniosios klasės principas analogiškas 3D kinui, kai specializuotų akinių pagalba yra matomi erdviniai vaizdai su galimybe virtualiai pažinti reiškinius, procesus, pavyzdžiui, regėti širdies darbą, matyti molekulių dalijimosi ir jungimosi procesus, erdvinių kūnų pjūvius.

Šiandienos mokykloje technologijos privalo būti neatsiejama ugdymo proceso dalis, taip atsiranda galimybė ne tik gilinti mokslo žinias, bet ir užtikrinti kokybišką bendradarbiavimą su mokiniais, tikintis geresnių mokymosi pasiekimų. Už šią  mokomųjų objektų klasę didžiulę padėką reiškiame AB „Orlen Lietuva“. Įmonės vadovų supratingumo ir požiūrio į inovacijas dėka gimnazijoje  mokiniams atsivers didesnės galimybės ir motyvacija mokantis gamtos ir tiksliųjų mokslų.  3D objektai padės  įsisavinti ir suprasti pateikiamą informaciją daug greičiau ir efektyviau.

Klasės atidarymo proga gimnazijos direktorė, dėkodama AB „ORLEN Lietuva“ generaliniam direktoriui Michal Rudnicki, sekretoriato vadovei Jovitai Kačerauskienei ir kitiems įmonės svečiams, džiaugėsi, jog ugdymo procese įdiegti išmanieji objektai ne tik nepaliks nė vieno abejingo, bet ir įtrauks net mažiausiai motyvuotus mokinius.

 Kartu su gimnazijos bendruomene pasidžiaugti 3D mokomųjų objektų klase atvyko Mažeikių r. savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Šiurys, savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, gimnazijos kuratorė, švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Violenita Juškevičiūtė, seimo nario Valiaus Ąžuolo padėjėja Reda Šiaulienė, Vyskupo asmeninis sekretorius ir Telšių vyskupijos komunikacijos koordinatorius, kunigas Donatas Liutika bei Židikų seniūnė Skirmutė  Stasytė.  

Daug dėkingumo žodžių klasės atidarymo proga išsakė gimnazijos bendruomenės vardu direktorė Rima Širvinskienė, pažymėdama, kad puikų rezultatą pavyko pasiekti suvienijus bendruomenės pastangas, savivaldybės pagalbą ir ,,Orlen Lietuva“ paramą.  Svečiai džiaugėsi tuo, kad šalia mokslo atsiranda verslas, o gimnazistai turės unikalią galimybę įdiegti išmaniąsias technologijas tiksliųjų ir gamtos mokslų  srityje.

 Visus labai sužavėjo pirmoji pamoka. Joje dalyvavo svečiai, gimnazistai, mokytojai ir mokinių tėveliai. Nuostabus jausmas, kai specializuotų akinių pagalba priartėja trimačio objekto vaizdas: atsiveria žmogaus širdies skyriai, patiri cheminės medžiagos skilimo procesus ar netgi animacinių filmų veikėjų buvimą taip arti.

Mokantis matematikos dažnai  sunku įsivaizduoti, kiek kokia figūra užima tūrio, o 3D klasėje viską galima tiesiog pamatyti. Net ir nemylintys matematikos šį dalyką ima matyti bei suprasti visai kitaip. Tai akivaizdi pagalba mūsų vaizduotei, nes iš pažiūros „sausas“ mokslas tampa kur kas įdomesnis- džiaugiasi ir mokytojai.

Ši novatoriška vaizdinė medžiaga mokymąsi darys patrauklesnį, pamokas įdomesnes, ypatingai tai aktualu mokiniams, kuriems sunkiau suvokti erdvinę ir vizualinę informaciją.  Akcinės bendrovės  ,,Orlen Lietuva“ investicija į 3D technologijos įdiegimą gimnazijoje ne tik palengvins   mokymosi procesą, bet ir padės mokiniams pasirenkant tolimesnį profesijos kelią.   

Laima Bartkuvienė,
Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui

Olympis 2017 rezultatai

Edukacinių konkursų „Olympis 2017 – Rudens sesija“ rezultatai

Europos paveldo įvairovės. Istorinio kostiumo aksesuarai

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos II-III-IV klasių gimnazistų sukurti papuošalai, aksesuarai dalyvavo respublikiniame moksleivių technologijų konkurse „Europos paveldo įvairovės. Istorinio kostiumo aksesuarai“.Toks konkursas organizuotas pirmą kartą, minint Europos paveldo metus. Ugdytiniai nagrinėjo pasirinktą istorinį laikotarpį, to meto aksesuarus ir savaip interpretuodami sukūrė savo gaminius, kurie atspindėjo pasirinktą epochą. Naudojant tradicines ir netradicines medžiagas buvo sukurti  įdomūs, saviti, originalūs akseuarai, papuošalai.

Konkursui savo gaminius pristatė II klasės mokiniai Justinas Smulkys ir Aistė Simėnaitė, III klasės mokinė Simona Raštikaitė, IV klasės mokinės Reda Gedvilaitė ir Greta Janušaitė.

Greta Janušaitė tapo šio konkurso III vietos laimėtoja, prizininkei įteiktas padėkos raštas ir dovanėlė,  dalyviams įteiktos padėkos.

Tarptautinis FAI piešinių konkursas – „Ateities skraidantys aparatai“

Tarptautiniame piešinių konkurse „Ateities skraidantys aparatai“ dalyvauja Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 6-7-8 klasių mokinių sukurti kūrybiniai darbai. Teminės kompozicijos sukurtos spalvinės raiškos būdu, atliktos tapybos guašu, akrilo, aliejinės pastelės technikomis. Ugdytiniai buvo skatinami domėtis gamtos mokslais ir žmogaus kuriamąja veikla oreivystės ir aviacijos sritimis; ugdomas gebėjimas išreikšti savo požiūrį meninėmis priemonėmis, ieškoti savito raiškos būdo.

Piešinių konkurso organizatoriai: Lietuvos neformaliojo švietimo centras (toliau – LMNŠC), Lietuvos aeroklubas (toliau – LAK), Lietuvos aviacijos muziejus.

 Startuoja ES struktūrinių fondų projektas matematikos pasiekimams gerinti

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazija kartu su kitomis keturiomis Lietuvos mokyklomis partnerėmis : Tauragės r. Žygaičių gimnazija, Telšių „Ateities“ progimnazija, Tauragės r. Batakių pagrindinė mokykla, Kretingos rajono Darbėnų gimnazija ir konsultuojančia mokykla -Plungės senamiesčio mokykla susijungė į bendrą grupę dalyvauti ES struktūrinių fondų ir ŠMM projekte ,,Integralaus ugdymo principais ir naujausiais žinių perdavimo metodais paremto matematikos ugdymo proceso organizavimo modelio diegimas mokyklose“ . Tuo tikslu buvo pirmas mokyklų partnerių ir konsultuojančios mokyklos   susitikimas Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje  bei partnerių bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas. Visas ugdymo institucijas sieja bendras tikslas: siekti geresnių 6-8 klasių mokinių matematikos pasiekimų rezultatų.  Norint įgyvendinti projekte numatytas idėjas ir pasiekti tikslą partneriai kartu su agentūros atstovais aptarė projekto veiklų įgyvendinimo strategijas, numatė žingsnius.   Vieningu sutarimu nuspręsta, kad pirmiausia reikia susitelkti    naujo  matematikos ugdymo proceso   modelio kūrimui, kuris apims  tokias inovatyvias idėjas kaip integruotas ugdymas, integralus ugdymas bei žinių perdavimo ir įsisavinimo metodo taikymas. Kitas svarbus žingsnis bus pamokos, renginiai, užsiėmimai, mokymai, programos ir kitos netradicinės veiklos, įtraukiančios visą mokyklų bendruomenę ir skatinančios tobulėti tiek mokinius, tiek mokytojus.  Didžiausias  projekte dalyvaujančių mokyklų komandų lūkestis, kad naujas, alternatyviais ugdymo metodais paremtas matematikos ugdymo proceso organizavimo modelis ne tik pagerins 6-8 klasių mokinių matematikos pasiekimus, bet ir padarys ugdymo procesą inovatyvų, diferencijuotą, motyvuojantį, skatinantį naujas iniciatyvas.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorės pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė

Dailyraščio konkursas

Židikų M. Pečkauskaitės gimnazijoje vyko  rusų kalbos  7 – 8, I – II gimn. klasių mokinių dailyraščio konkursas, kurio tikslas ugdyti taisyklingo, aiškaus ir estetiško rašymo įgūdžius. Konkursą organizavo rusų kalbos mokytoja metodininkė Adelija Urbonaitė. Konkurso rezultatai apibendrinti, išaiškinti nugalėtojai.

DAILYRAŠČIO REZULTATAI

7 KLASĖ

1 vieta – Augustė Kavaliauskaitė ir Agnė Kvedaraitė

2 vieta – Eva Mažonaitė

3 vieta – Dovydas Keršis

8 KLASĖ

1 vieta – Titas Žvirždinas

2 vieta – Irmantė Norvaišaitė

3 vieta – Ignas Vydeika ir Tomas Igaris

9 KLASĖ

1 vieta – Gintarė Stonytė

2 vieta – Rūta Petraitytė

3 vieta – Dovilė Gimžauskaiė

10 KLASĖ

1 vieta – Agnė Damulytė

2 vieta – Laura Vaitkutė

3 vieta – Fausta Pocevičiūtė

 

 

Misija Laplandija

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai tapo MISIJA LAPLANDIJA dalimi ir savo gerais darbais pradžiugino vaikus, kuriems likimas nebuvo dosnus. 
Piešė kalėdinius atvirukus, o savo kūrybą dedikavo Mažeikių vaikų globos namų auklėtiniams – suteikė jiems galimybę keliauti į magiškąją Laplandiją pas Kalėdų Senelį!

Visi, prisijungę prie iniciatyvos, sulaukė dovanų – paties Kalėdų Senelio laiško! 
Piešinio laimėtoja 5 klasės mokinė Gabrielė Kniukštaitė sulaukė 50 eurų NORFA čekio dovanų.

Po 10 vaikų iš kiekvieno laimėtojo pažymėtos globos namų įstaigos turėjo galimybę skristi į Laplandiją ir susitikti su Kalėdų Seneliu, LR Prezidente Dalia Grybauskaite.

 

 

 

Plakatas Pasaulinei AIDS dienai

Gruodžio 1 -ąją šalyje minima Pasaulinė AIDS diena. Ta proga Židikų M.Pečkauskaitės gimnazijos pedagogai bei pagalbos mokiniui specialistai mokymo įstaigoje organizavo prevencinius renginius, skirtus Pasaulinei AIDS dienai paminėti. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos I klasės mokinė Aistė Simėnaitė kūrė plakatą “Susivienydami mes galime pakeisti pasaulį”. Kartu su vyresniųjų 
klasių mokiniais dalyvavo Mažeikių visuomenės sveikatos biuro Mažeikių kultūros centre organizuotame renginyje, seminare „AIDS ir kitos socialinės ligos“.

Renginyje buvo demonstruojami įdomūs ir kūrybiški mokinių plakatai. Mūsų gimnazijos plakatas (autorė – I g. mokinė Aistė Simėnaitė) susilaukė malonių, laikinai biuro direktoriaus pareigas einančios Oksanos Budienės pagyrų,  bei Padėkos rašto.

Tautinis kostiumas – 2017

Mažeikių muziejuje vyko tarptautinė metodinė-praktinė konferencija „Tautinis kostiumas – 2017. Etnojungtys“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Konferencija surengta siekiant įprasminti tautinio kostiumo pažinimą mokinių kūrybinėje raiškoje.
Pranešimą apie Tautinį kostiumą –  nuo tradicijos iki modernumo „Senųjų raštų žodeliai mokinių kūrybinėje raiškoje“ konferencijoje skaitė Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos I klasės mokinė Aistė Simėnaitė. Jungtinis anasamblis vadovaujamas etnokultūros mokytojos Daivos Abrutienės pranešimą paįvairino muzikine kompozicija, riešinių demonstravimu.

Analizuojant tautinių drabužių raštus, spalvinius derinius , tautinio kostiumo elementus: prijuostes, sijonus, marškinius, juostas, liemenes kilo įvairių  idėjų, kur ir kaip galima panaudoti tautinio kostiumo rašto elementus kuriant gaminius: aksesuarus, interjero puošybines detales. Parodoje buvo demonstruojami mokinių sukurti kūrybiniai darbai: riešinės, apyrankės, kaklaskarės, pirkinių maišeliai, pagalvėlių užvalkaliukai, šaukštai, ornamentai, tapytos kompozicijos.

Po konferencijos muziejuje pristatyta paroda „Tautinis kostiumas – graži ir nesenstanti mada“. Konferencijoje dalyvavę mokiniai aplankė šią parodą.

„Misija Laplandija“

Artėja gražiausios žiemos šventės! Kad jų laukimas būtų dar prasmingesnis, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 5-II klasių mokiniai prisijungė prie socialinės iniciatyvos „Misija Laplandija“ ir savo gerais darbais stengėsi pradžiuginti tuos vaikus, kuriems likimas nebuvo dosnus, kūrė Kalėdinius atvirukus. 5 klasės mokinė Gabrielė Kniukštaitė tapo šio konkurso laimėtoja. Sveikiname ir linkime kūrybinės sėkmės!

Tarptautinis mokinių meninės kūrybos konkursas „Kalėdinis atvirukas“

5- II klasių mokinių sukurtos teminės kompozicijos, kuriose įprasmintas žiemos, Kalėdų džiaugsmas dalyvauja tarptautiniame mokinių meninės kūrybos konkurse „Kalėdinis atvirukas“.

I gimnazinės klasės mokinių pažintis su Šiaulių darbo rinkos mokymo centru ir Mažeikių reabilitacija ,,Gelmės“

I gimnazinės klasės mokiniai tęsė pažintį su profesijomis, Lietuvos ūkio šakomis ir rajono įmonėmis ,mokymo centrais.

Siekiant padėti mokiniams pasirinkti patrauklią technologijų programą ir užtikrinti programų pasirinkimą vyresnėse klasėse 9 klasėje rekomenduojama integruota technologinio ugdymo programa.

Mokantis pagal Integruotą technologijų programą mokiniai susipažįsta su populiariausiomis Lietuvos ūkio šakomis, su jomis susijusia darbo aplinka , darbo pasauliu, verslo aplinka, realia ūkio šakų vystymosi tendencija ir vykdoma veikla.

Įgyvendinant Integruotą technologijų mokymo programą Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos I klasės mokiniai lankėsi Šiaulių darbo rinkos suaugusiųjų mokymo centre ir susipažino su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikių padaliniu , įvairiomis profesinio mokymo programomis. Taip pat lankėsi Mažeikių reabilitacijos centre “Gelmės”, turėjo puikią galimybę pabendrauti su specialistais.

Dėkojame Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos administracijai ir Mažeikių darbo rinkos mokymo centro vadybininkei Daliai Dargvainienei už suteiktas žinias, galimybę susipažinti su profesijų pasauliu.

Fotogalerija rasite paspaudę skaityti toliau.

Skaityti toliau

Kvietimas

Jaunųjų šaulių akcija!

DĖMESIO!

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos jaunieji šauliai skelbia gerumo akciją Žemaičių Kalvarijos Caritas skyriaus  globos namams paremti!

Kviečiame visus, nors maža dalele, psidalinti  rudens gėrybėmis su tais, kurie jų neturi.

Akcija vyks  š.m. spalio 2 dieną, pirmadienį. Maloniai kviečiame, tai, ką dovanosite, atvežti į surinkimo punktus:

PIKELIUOSE (prie parduotuvės)  10.00 val.

LŪŠĖJE (prie pieninės)             10.20 val.

UKRINUOSE ( prie bažnyčios)       10.35 val.

ŽIDIKUOSE (prie seniūnijos)         11.00 val.

RENAVE ( prie bažnyčios)        11.30 val.

SEDOJE (prie gimnazijos)        12.00 val.

PAGARBIAI, Židikų Jaunųjų Šaulių organizacija, vadovaujama mokytojos  Gražinos Mitkuvienės