„Karjeros avilys 2017“

Kovo 22 dieną I-IV g. klasių mokiniai lydimi mokyklos socialinės pedagogės vyko į Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus ir Telšių teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro organizuojamą aukštųjų ir profesinių mokyklų mugę „Karjeros avilys 2017“. Renginyje dalyvavo 29 įstaigos. Mugė apėmė reikalingas profesijas, perspektyvias specialybes, visų pakopų studijas Lietuvoje ir užsienyje, karjeros planavimą. Mokiniai turėjo galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų – universitetų, kolegijų siūlomomis specialybėmis ir studijų sąlygomis, profesinių mokyklų reikalingiausiomis profesijomis ir amatais. Parodoje mokiniai klausėsi žurnalo “Reitingai“ vyr. redaktoriaus Gintaro Sarafino paskaitą „Ugdymas karjerai: pagalba renkantis profesiją“ ir Emilijaus Griciaus paskaitą „Gyvenimus keičiantis išsilavinimas“.  Parodoje gimnazistai dalyvavo diskusijose, profesinio  apsisprendimo užsiėmimuose ir kitose veiklose. Parodos pabaigoje mokiniai stebėjo grupės „DISCOVERY“ pasirodymą.

Konferencija „Paskyrimas Marijai“

Kovo 10 dieną Merkelio Račkausko vyko teorinė-praktinė konferencija rašytojos Šatrijos Raganos 140-osioms gimimo metinėms paminėti „Paskyrimas Marijai“

Teorinę paskaitą ,,Našlystės rūpestis Šatrijos Raganos kūryboje” skaitė Šiaulių universiteto docentė Dalia Jakaitė, buvo pristatyti rajone vykusio kūrybinio konkurso „Į sielos aukštį“ geriausi 5–12 klasių mokinių darbai. Tarp konkurso nugalėtojų pagal savo amžiaus grupes ir mūsų gimnazijos atstovės – šeštokė Gerda Mingielaitė, parašiusi rašinį „Ką išsinešiu iš vaikystė“, ir gimnazistė Deimantė Stankutė, sukūrusi vaizdelį „Prisilietimas žvilgsniu“.

                                                .

 

 

Padėkos popietė Renavo dvare

Kovo 11, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Židikų gimnazijos bendruomenė: darbuotojai, mokiniai ir jų tėveliai, rinkosi Renavo dvare, kur vyko Padėkos popietė. Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė pasidžiaugė, kad tėveliai prisideda auginant ir auklėjant jaunąją kartą, pasveikino su 27 laisvu pavasariu ir Marijos Pečkauskaitės žodžiais linkėjo, kad mylėtume žmones, matytumėm savo artimą, neštume džiaugsmą ir puoštume savo sielas.

Dėkodama už rūpestį ir paramą pakvietė paklausyti vyrų vokalinio ansamblio ,,Avanti Vilnius“ koncerto, o prieš pasirodymą visi kartu giedojome Lietuvos himną. Koncertą vedė operos solistė Aušra Liutkutė, kuri yra jauno ir žavaus ansamblio ,,Avanti Vilnius“ vadovė, kaip pati sakė tikra žemaitė. Vyrai atliko liaudies, lietuvių ir užsienio autorių dainas. Puikiai skambėjo vyrų balsai, tad kiekvieną dainą lydėjo audringi žiūrovų plojimai.

Direktorė R.Širvinskienė dėkojo vyrų ansambliui ir jų vadovei už gerą nuotaiką, o žiūrovams linkėjo geros šventės.

LIETUVOS ISTORIJOS ŽINOVAS 2017 m.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai aktyviai įsijungė į respublikinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“. Tai jau trečias konkursas. Šiais metais konkurse ypač  aktyviai dalyvavo 5 – 12 klasių moksleiviai. Konkurse užsiregistravo net  54 Lietuvos istorijos žinovai. Geriausiai sekėsi penktokei Gabijai Miliūtei, šeštokams Augustei Kavaliauskaitei, Erikui Kociui, Nojui Malūkui, Aleksui Vindašiui,  Gerdai  Mingielaitei, septintokui  Ignui  Vydeikai, aštuntokei Gintarei Stonytei, I klasės gimnazistei Faustai Pocevičiūtei, II klasės gimnazistei Vilmai Pralgauskaitei ir trečiokei Deimantei Stankutei. Konkursantus su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena pasveikino ir sėkmės palinkėjo istorijos mokytoja Lidija Končiutė. Atlikę užduotis moksleiviai  įsijungė į akciją “Gyvasis tautos žiedas”.

Debatai ,,Ar tikrai myliu Lietuvą?“

Kovo 10 dieną Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos aktų salėje vyko debatai ,,Ar tikrai myliu Lietuvą?“. Direktorės pavaduotoja L.Bartkuvienė pristatė renginio svečius: ekspedicijų į lietuvių tremties vietas organizatorių, keliautoją Gintautą Alekną, bendrijos ,,Lemtis“ narę, ekspedicijos dalyvę G.Žukauskienę, ekspedicijos narį, krašto apsaugos savanorį S.Sprindį, Sedos V.Mačernio gimnazijos skautus, debatuose dalyvavo ir Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Keliautojas G.Alekna, pabuvojęs jau 50 ekspedicijų, papasakojo apie ekspediciją į Krasnodaro kraštą. Ekspedicijos dalyvių tikslas – tvarkyti kapus, todėl lankėsi įvairiuose Krasnojarsko krašto kaimuose, ieškojo išlikusių kapų, kuriuose palaidoti lietuviai, tvarkė juos, statė kryžius, tvėrė tvoras, tvarkė vietovę, susitiko su ten gyvenančiais lietuviais. Pasakojimas buvo iliustruotas nuotraukomis iš ekspedicijos vietų, jos įtikina, kaip keitėsi apleisti kapai po ekspedicijos dalyvių apsilankymo.

Jau dviejose ekspedicijose, Irkutsko krašte ir pernai Krasnojarsko krašte, dalyvavo Židikų gimnazijos mokytojas S.Dambrauskas. Mokytojas teigė, kad abi ekspedicijos skirtingos savo tikslais. Jei pirmais metais mokytojas teigė vykęs dėl nuotykio, tai antraisiais dėl to, kad patiko. Ekspedicijos dalyvis stebėjosi mūsų bočiais, jų fizine ir dvasine stiprybe, jų jautrumu, minčių laisve, juk jie kūrė šeimas, puoselėjo papročius. ,,O kur mūsų stiprybė, – retoriškai klausė mokytojas, – jei negebam vadovėlio paimti į rankas.“ Juk svarbu elgtis kaip tikriems lietuviams: jausti meilę artimui, atsakomybę, būti pilietiškais.

Ekspedicijoje dalyvavusi gimnazistė Samanta Uikytė teigė, kad pasikeitė požiūris į tėvynę. Mokinė supratusi, kad tai yra didžiausia vertybė, kokia trapi ir brangi gali būti laisvė.

Ekspedicijos dalyvis, savanoris, keliautojas S.Sprindys, aplankęs 46 pasaulio šalis, pačias turtingiausias, romantiškiausias, ekonomiškai stipriausias, egzotiškas, teigė, kad geriausiai jaučiasi Lietuvoje. Svečias pakvietė dalyvauti debatuose, kas man yra tėvynė. Į debatus įsijungusi mokyklos direktorė R.Širvinskienė į šį klausimą atsakė remdamasi Marijos Pečkauskaitės mintimis: Marijai Pečkauskaitei tėvynė – kaip antra mama, tai kaip gali jos nemylėti. Tėvynė – tai mes, tai kiekvienas mūsų. O kaip mylime tėvynę? Mokiniai sakė, myli gerai mokydamiesi. Skautai, kurių šūkis: Dievui, Tėvynei, Artimui, teigė tausojantys gamtą, dalyvaujantys akcijose, lankantys senelius, vaikų namus, bendraujantys su jais. S.Sprindys myli tėvynę dalyvaudamas ekspedicijose, domėdamasis istorija, politika, dalyvaudamas rinkimuose ir kt.

Tikėkimės, kad ne vienas po debatų susimąstė: ,,O kaip aš myliu tėvynę“. 

Šokių festivalis Latvijoje

Saldus rajono Kalnu vidurinėje mokykloje kovo 9 dienos pavakarę vyko tradicinis šokių festivalis, kuriame dalyvavo ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos moksleiviai. Muzikos mokytojo Juozo Daukšo paruoštas septintos klasės mokinys Ignas Vydeika atliko dainas „O Sole Mio“ ir „Have You Ever Seen the Rain“, o choreografijos mokytojo Vytauto Balvočiaus paruošti 2-os klasės mokiniai žiūrovus džiugino šokiu „Laikrodukas“. Saldžios dovanos ir padėkos raštas dar ilgai primins teigiamų emocijų sklidiną kelionę.

Informaciją paruošė mokytoja M. Paulauskaitė.

GIMTADIENIO DOVANA BIBLIOTEKAI

Taip jau nutiko, kad gimnazijos bendruomenė (ir mokiniai, ir mokytojai), nusprendę dovanoti bibliotekai knygas ir įsijungę į akciją „Knygų Kalėdos“, pildyti bibliotekos knygų fondą baigė šią savaitę. O ji, kaip tyčia, buvo skirta Marijos Pečkauskaitės jubiliejui. O koks jubiliejus be dovanų, ir ar galėtų būti geresnė dovana rašytojai, nei knyga? O jei jų net  55?! Tiek knygų mažiems ir vyresniems skaitytojams, programinės ir ne tik, buvo paaukota bibliotekai.

Ačiū visų klasių mokiniams, tėveliams bei mokytojams, papildžiusiems biblioteką, ir kviečiame aktyviai skaityti.

Bibliotekininkė Dalia Sprindienė

Protų mūšis ,,Šatrijos Raganos pasauly“

Kovo 9 dieną gimnazijos aktų salėje vyko edukacinis renginys – protų mūšis ,,Šatrijos Raganos pasauly“, kuriame dalyvavo garbės svečiai: Lietuvių literatūros ir Tautosakos instituto direktorius M.Kvietkauskas, Tautosakos instituto darbuotoja daktarė A.Kučinskienė,  humanitarinių mokslų daktarė B.Speičytė, svečiai iš Sedos V.Mačernio gimnazijos bei Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos bei mūsų gimnazijos mokiniai ir mokytojai.

Mokslų daktarė B.Speičytė renginio pradžioje sveikino susirinkusiuosius, prisiminė rašytoją geradarę Mariją Pečkauskaitę, priminė, kad šiandien, kovo 9, sueina 100 metų, kai gimė semiotikas A.J.Greimas. Viešnia pristatė mokslų daktarę A.Kučinskienę, kaip turinčią įdomiausių idėjų moterį, išradingai rengiančią protmūšius studentams ir dėstytojams ir pakvietė gimnazistų komandas išbandyti jėgas.

Protų mūšį gimnazistams vedė daktarė A.Kučinskienė, kuri iš pradžių supažindino su taisyklėmis, pasiūlė komandoms išsirinkti pavadinimus. Šatrijos Raganos gimnazijos gimnazistai pasivadino Raganiukais, V.Mačernio gimnazijos mokiniai pasirinko žemaitišką pavadinimą – Sedėškę, Marijos Pečkauskaitės gimnazistai – LIK. Protų mūšio dalyvių laukė 6 turai po 10 klausimų. Po kiekvieno turo iškart buvo aptariami atsakymai, tad savo žinias galėjo pasitikrinti ne tik dalyviai, bet ir žiūrovai. I ture buvo pateikti bendrieji klausimai ir visos komandos į juos teisingai atsakė. Kituose turuose atsakinėjo ne tik į bendruosius klausimus, bet reikėjo įvardinti vietas, atsakyti į klausimą pažiūrėjus pateiktą vaizdą. Išties teisi buvo daktarė B.Speičytė, klausimai buvo parengti išradingai, pateikti įdomiai, intriguojančiai. Tarp  komandų užvirė atkakli kova, gimnazistai parodė tikrai puikias žinias. Bet geriausiai sekėsi svečiams: Užvenčio Šatrijos Raganos Raganiukai į klausimus atsakinėjo geriausiai, matyt, padėjo raganiški kerai. Nedaug nuo jų atsiliko ir V.Mačernio gimnazijos bei Marijos Pečkauskaitės gimnazijos gimnazistai.

Visi dalyviai buvo apdovanoti knygomis. Daktarė B.Speičytė pasidžiaugė puikiu žaidimu, gimnazistų žiniomis. Direktorė R.Širvinskienė įteikdama baltas rožes dėkojo viešnioms už gražų renginį, tai pat pasidžiaugė, kad žiūrovų tarpe buvo tokių, kurie patys bandė atsakyti į klausimus. Atminimo dovanėle apdovanojo aktyviausią žiūrovą – 7 klasės mokinį Igną Vydeiką.

Po renginio visi dalyviai ir svečiai sustojo bendrai nuotraukai.

Renginiai skirti Marijos Pečkauskaitės gimimo dienai paminėti

Kovo 8 dieną, Marijos Pečkauskaitės gimimo dieną, 12 val. gimnazijos mokiniai ir mokytojai rinkosi Židikų bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios rašytojai atminti. Šv. Mišiose dalyvavo Židikų klebonas, anksčiau buvę klebonai, kurie prisiminė garsiąją miestelio geradarę, jos gebėjimą ištiesti pagalbos ranką ir dalinti gėrį.

Grįžę į gimnaziją, visi rinkosi II aukšto fojė, kur vyko mergaitės, siekiančios rašytojos idealo, apdovanojimai. Nuskambėjus dainai, išklausėme gimnazistės Godos Vaitkutės  savos kūrybos eilių apie Mariją Pečkauskaitę. Goda buvo apdovanota už dalyvavimą rajoniniame raiškiojo skaitymo konkurse.

Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė pasidžiaugė, kad nominacija mergaitei, siekiančiai rašytojos idealo, bus įteikta  20-ąjį kartą. Marijos Pečkauskaitės mergaite renkama mergaitė, švytinti savo vidumi, geraširdė, visada ištiesianti pagalbos ranką draugams. Ja šiemet tapo II gimnazijos klasės gimnazistė

Karolina Rozgaitė, kuri savo elgesiu, gerumu, aktyvia veikla pelnė šią nominaciją. Nominantę nuoširdžiai sveikino pernai išrinkta Marijos Pečkauskaitės mergaite Deimantė Stankutė, prieš 18 metų šią nominaciją iškovojusi Jūratė Šiaudvytienė, gimnazijos draugai ir mokytojai. Karolina nuoširdžiai dėkojo visiems, patikėjusiems ja, įvertinusiems jos pastangas būti verta Marijos Pečkauskaitės vardo.

Į aktų salę visus susirinkusiuosius pakvietė režisierės Laimutės Pocevičienės vaikų ir jaunimo teatro grupė ,,Savi“. Jie parodė teatrines miniatiūras ,,Veidas atgręžtas į saulę“, kuriose prisiminė Mariją Pečkauskaitę, įdomiai intriguojančiai kalbėjo apie dabartį ir panos Marijos vertybes. O kaip jausmingai teatro grupės mokinė skaitė apie močiutę, ne vienam sukėlė prisiminimus, o skruostu nuriedėjo ašara. Direktorė dėkojo režisierei L.Pocevičienei ir jos teatro grupei už dovanotas nepakartojamas akimirkas.

Jubiliejinė savaitė tęsiasi

Kovo 7 dieną būrelis gimnazijos mokinių ir mokytojų vyko prie Marijos Pečkauskaitės kapo, kur koplyčioje pamerkė baltų rožių, uždegė žvakutes.

 Gimnazijos direktorė R.Širvinskienė jautriai ir šiltai kalbėjo apie paną Mariją, jos gerumą, pagalbą kiekvienam vargstančiam, užuojautą ir supratimą. Gimnazistės skaitė Šatrijos Raganos kūrinio ,,Dėl ko tavęs čia nėra?“ ištrauką, J.Vaičiūnaitės eilėraštį apie Šatrijos Raganą. Lietuvių kalbos mokytoja R.Žilinskienė prisiminė Mariją Pečkauskaitę Marijampolėje, jos pamokymus ir patarimus mergaitėms.

Išklausę direktorės žodžių iš Šatrijos Raganos apysakos ,,Sename dvare“, susikibome už rankų ir tyloje mintimis rašėme laišką jai, mylimai rašytojai, kurios gerumas ir šiluma vis dar gyvi Židikuose.

Jubiliejinė savaitė

Kovo 6 dieną gimnazijoje buvo atidaryta paroda, skirta Marijos Pečkauskaitės 140 gimimo metinėms paminėti. Parodoje ne tik Šatrijos Raganos kūryba, bet ir žodžiai apie rašytoją, kritikos ir atsiminimų knygos, gimnazistų kūryba. Direktorė R. Širvinskienė į susirinkusiuosius kreipdamasi žodžiais apie rašytoją priminė, kad parodos atidarymu prasideda savaitė, kurios metu vyks  įvairūs renginiai, skirti Marijos Pečkauskaitės atminimui.

NACIONALINIS MOKINIŲ PIEŠINIŲ KONKURSAS „LIETUVOS KOVŲ UŽ LAISVĘ IR NETEKČIŲ ISTORIJA“

 

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių sukurti kūrybiniai darbai  dalyvauja Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuojamame nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“.

Konkurso tikslas – skatinti jaunimą domėtis Lietuvos istorija, ugdytis pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį, skatinti kūrybiškai pažvelgti į istorinius įvykius, formuoti ir perteikti savitą jų vertinimą. Taip pat siekiama, kad tirdami Lietuvos istoriją darbų autoriai ją „atrastų” per konkrečių asmenų (tam tikrų istorinių įvykių liudininkų) likimus ir istorijas.

Nacionaliniame mokinių piešinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ dalyvauja 6-7-8 klasių mokinių sukurti kūrybiniai darbai.

 

RAJONINĖ TECHNOLOGIJŲ OLIMPIADA „MES – KŪRYBINGI IR IŠMANŪS“

Kovo 2 dieną Mažeikių rajono Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko I etapo technologijų olimpiada 8-10 ir 11-12 klasių mokiniams. Olimpiados tema – ,,Mes – kūrybingi ir išmanūs‘‘. Olimpiados tikslas yra sudaryti mokiniams galimybę atskleisti technologines ir bendrąsias kompetencijas, ugdyti mokinių kūrybiškumą, savarankiškumą. Mokiniai dalyvavo konstrukcinių medžiagų, tekstilės ir dizaino gaminių sekcijose. Dalyviai atsivežė namų darbą tema ,,Mes – kūrybingi ir išmanūs‘‘. Olimpiadoje dalyvavo trys Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokiniai. Mokiniai dalyvavo konstrukcinių medžiagų ir tekstilės sekcijose.

Džiugu, kad visi dalyviai užėmė prizines vietas. 8-10 klasių grupėje konstrukcinių medžiagų sekcijoje II vietą užėmė I klasės gimnazistas Justinas Smulkys,  8-10 klasių grupėje tekstilės sekcijoje I vietą užėmė I klasės gimnazistė Aistė Simėnaitė , 11-12 klasių tekstilės sekcijoje I vietą užėmė Agnė Mumgaudytė. Sveikiname dalyvius!

 

Nacionalinis diktantas buvo rašomas ir Židikų gimnazijoje

Kaip ir visi lietuviai Židikų gimnazijos mokiniai, mokytojai, miestelio atstovai – visi, kurie norėjo, vasario 24 dieną penktadienį 10 valandą rašė nacionalinį diktantą. Šiemet diktantas buvo rašomas dešimtą kartą. Jis buvo transliuojamas per LRT radiją ir internetą.

Specialiai Nacionaliniam diktantui Alvydas Šlepikas parašė kūrinį „Bedugnė“, kurį skaitė LRT laidų vedėjas Marijus Žiedas.

Rašydami diktantą ne tik patikriname savo gebėjimus, bet ir pajaučiame, kokia graži, unikali ir turtinga mūsų lietuvių kalba.

Jubiliejinės savaitės renginiai!

Rajoninė dailės olimpiada „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“

Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad piliakalniai, prie jų esančios gyvenvietės, šventvietės, kapinynai, pilkapiai, senieji keliai yra lietuvių tautos tapatumą stiprinančios vertybės, ir į tai, kad daugelio jų reikšmė iki šiol neįsisąmoninta, o apsauga nepakankama, nutarė 2017-uosius paskelbti Piliakalnių metais.

Priimtame dokumente akcentuojama, kad piliakalniai yra baltų kultūros ir ankstyvosios Lietuvos valstybės simbolis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo liudijimas ir tautinio atgimimo sąjūdžio įkvėpimo šaltinis.

Šių metų dailės olimpiados tema „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“ skirta Piliakalnių metams.

8-I-II-III gimnazinių klasių mokiniai domėjosi Mažeikių rajono piliakalniais, rinko medžiagą internete, knygose, dailės albumuose. Kūrė kompozicijas skirtingomis technikomis ir priemonėmis: tapė akrilo dažais ant drobės, kūrė grafines kompozicijas, karpė karpinius. Originalias, kūrybiškas kompozicijas sukūrė 8 klasės mokiniai Goda Saltonaitė ir Ovidijus Steponavičius, I gimnazinės klasės mokinės – Laura Vaitkutė ir Aistė Simėnaitė, II gimnazinės klasės mokinės – Simona Raštikaitė ir Ligita Skirzgilaitė, bei III klasės mokinė Goda Vaitkutė. Šie mokiniai dalyvavo rajoninėje dailės olimpiadoje.

Mažeikių rajono dailės olimpiadoje 9 klasių tarpe I-ąją vietą užėmė Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinė Laura Vaitkutė, III vietą užėmė Aistė Simėnaitė , 10 klasių tarpe III vietą skirta Simonai Raštikaitei, IV vieta Ligitai Skirzgilaitei ir 11 klasių tarpe IV vieta skirta Godai Vaitkutei.

Sveikiname dalyvius ir nugalėtojus, linkime sėkmės tolimesnėje kūryboje.

 

 

 

 

 

 

Džiaugiamės, didžiuojamės ir lygiuojamės…

Šių metų  Lietuvos Valstybės atkūrimo – Vasario 16-osios –diena   Židikų Marijos Pečkauskaitės bendruomenei buvo ypatinga.  Švenčiant šią svarbią mums visiems dieną, Mažeikių  rajono savivaldybė nominavo pačius aktyviausius,   rajono žmones, kuriančius gražesnę, šviesesnę ir prasmingesnę   ateitį. Tarp nominantų  už kūno kultūros ir sporto plėtrą rajone, buvo apdovanotas mūsų gimnazijos kūno kultūros mokytojas metodininkas Andrius Šakinskas. Apdovanojimą už mokytojo nuopelnus rajonui ir visai šaliai, įteikė rajono meras  Antanas Tenys.  Mokytojas Andrius Šakinskas  ne vienerius metus aktyviai dirba su moksleiviais  svarsčių kilnojimo srityje. Gimnazistai turi įvairiausių apdovanojimų- jie nenugalimi rajone, regione, garsūs Lietuvoje ir žinomi Europoje. Tai mokytojo kantrus ir atkaklus darbas ugdant sportininkus. Mokytojas yra tvirtai įsitikinęs ir šia dvasia uždegęs jaunuomenę, kad pergalės medaliai ir taurės turi puošti mūsų gimnazistus ir garsinti gimnaziją. Sveikiname savo kolegą Andrių  Šakinską ir juo didžiuojamės.

Susitikimas su UNICEF geros valios ambasadore, aktore Virginija Kochanskyte

 

Vasario 8 d. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje įvyko susitikimas  su UNICEF geros valios ambasadore, aktore Virginija Kochanskyte, kuri pasirinko daryti viską, ką gali, kad išgelbėtų vaikus, gyvenančius skurdžiame pasaulyje, informuodama apie sunkią vaikų padėtį.

Aktorė, kuri pati jau dalyvavo 6 misijose įvairiose pasaulio šalyse, vaizdžiai nupasakojo vietinių žmonių gyvenimo sąlygas ir buitį, kalbėjo apie didžiulį nesuvokiamą skurdą, apie Tanzanijoje sutiktus vaikus ir jų mamas, apie vaikų norą mokytis, apie skiepus, kurie būtini, kad tie vaikai išgyventų, apie misijos dienas Svazilande, Kambodžoje ir kitose skurdžiose šalyse. Pasak aktorės, stebino tai, kad vietiniai gyventojai iš tiesų visai nesiskundžia, pasakoja savo skaudžias istorijas, bet nesiskundžia ir pagalbos neprašo. Buvo parodyta filmuota medžiaga iš misijų, kuriose lankėsi žinomi žymūs Lietuvos žmonės: aktorius G. Savickas, kunigas R.Doveika, dainininkas M.Vitulskis ir kiti. Ypatingą dėmesį dalyvaujantys misijose skiria labiausiai pažeistiems ir pamirštiems vaikams, kad pagalba pasiektų visus vaikus ir visur.

Aktorė V. Kochanskytė labai gražiai kalbėjo apie tai, kad mus šiuolaikiniame pasaulyje gali išgelbėti tik gerumas. Ji priminė mokiniams, kaip svarbu mokytis, nes mokslas, žinios – tai didžiausias turtas, apie kurį skurdžiausiai gyvenančių šalių vaikai gali tik svajoti.

Tai buvo nuostabi pilietiškumo, gerumo ir dėkingumo pamoka! Po susitikimo ne vienas gimnazistas susimąstė apie tai, kaip gerai ir nerūpestingai gyvena skųsdamasis dėl visai nereikšmingų dalykų.​

Kitokia pamoka – muzikinis poezijos spektaklis ,,Kelionė“

Vasario 9 d. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 8- 12 klasių gimnazistai iš pat ryto rinkosi aktų salėje, kur jų laukė kitokia pamoka – poezijos spektaklis ,,Kelionė“ pagal J. Vaičiūnaitės eilėraščius. J. Vaičiūnaitė – miesto poetė, kurios kūryboje ypatingą vietą užima Vilniaus miestas ir  atsiskleidžia dvasingas, laisvas, gyvenimą mylintis žmogus, išryškėjęs per istorijos detales ir kasdienybės įspūdžius.

Aktorė Donata Kielaitė, sukūrusi ne vieną vaidmenį Vilniaus ir Šiaulių teatrų scenose, pakvietė pakeliauti poezijos ir meilės takais. Mokiniai ir mokytojai spektaklio metu turėjo galimybę leistis į dvasinę meilės kelionę, pabūti stebuklingame poezijos ir muzikos pasaulyje. Aktorė gan įdomiai pateikė J.Vaičiūnaitės poeziją, puiki vaidyba padeda suvokti, kaip galima suprasti eilėraštį, skatina ieškoti įvairių interpretacijos galimybių. ,,Kelionė“ – tai  ėjimas į save, persmelktas skausmo, kančios, meilės, džiaugsmo, susitaikymo su tikrove ir savimi.

Pristatydamas aktorę, jos kolega minėjo, kad spektaklio dalis – žiūrovas. Ir iš tiesų, mirtina tyla, dėmesys aktorės vaidybai išdavė, kad spektaklis nepaliko abejingų, sužadino įvairiausias emocijas. Juk kaip sakė mokyklos direktorė R.Širvinskienė, ne vienas jau patyrė meilę, ją išgyveno arba jos vis dar ilgisi.​

8-okė gimnazistė tapo piešinių konkurso laureate

Lietuvos neįgaliųjų draugija kvietė jaunuosius savo draugus dalyvauti piešinių konkurse „Lietuvos tautinis kostiumas“. Piešinių konkurse galėjo dalyvauti visi vaikai ir jaunuoliai nuo 5 iki 17 metų. Konkurso tikslas – ugdyti kūrybinius ir meninius vaikų sugebėjimus, puoselėti vertybines nuostatas.

Konkursas buvo skirtas 2017 metams, kurie yra paskelbti Tautinio kostiumo metais.
Dalyviai buvo kviečiami pasidomėti Lietuvos istorija, taip pat – skirtingų Lietuvos regionų tradicijomis, tautinio kostiumo dizaino stiliumi, puošybos motyvais ir simboliais bei visa tai pavaizduoti savo piešiniuose.

Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos 8 klasės mokinė Gintarė Stonytė tapo šio piešinių konkurso laureate. Mergaitės sukurtas kūrybinis darbas išspausdintas išleistame Lietuvos neįgaliųjų draugijos 2017 metų kalendoriuje ir eksponuojamas Neįgaliųjų reikalų departamente prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Laureatė sausio 24 d. buvo apdovanota padėkos raštu ir kitomis atminimo dovanomis. Padėkos raštu apdovanota ir 7 klasės mokinė Irmantė Norvaišaitė, jos sukurtas kūrybinis darbas eksponuojamas parodoje.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorė Asta Kandratavičienė  dėkojo už dalyvavimą vaikų piešinių konkurse ir parodoje. Džiaugėsi, kad mokiniai savo darbais originaliai įprasmina tautiškumą, atskleidžia istorinį ir kultūrinį mūsų krašto savitumą. Linkėjo sėkmės, pasitikėjimo savimi, toliau piešti, kurti ir spalvomis atspindėti pasaulį.

Tądien drauge vykę 7–8  klasių mokiniai ir II gimnazinės klasės gimnazistai dalyvavo pažintinėje-edukacinėje pamokoje kitaip. Mokiniai susipažino su Vilniaus miesto architektūra, grožėjosi senamiesčio vaizdais. Aplankė Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros baziliką,  žymiausią Lietuvos aikštę esančią Vilniaus senamiestyje – Katedros aikštę, Amerikos lietuvio Vytauto Kašubos ir  Mindaugo Šnipo 1996 metais sukurtą paminklą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmus, Vilniaus Šv. Onos bažnyčią.  

Mokiniai ne tik susipažino su Vilniaus miesto architektūros stiliais, bet ir sportavo uždarame batutų parke „Jump space“. Kiekvienas lankytojas turėjo išklausyti instruktažą, atlikti apšilimą.

Turiningai ir prasmingai praleidome laiką. Labai džiaugiamės ir esame dėkingi gimnazijos administracijai už galimybę išvykti ir artimiau pažinti Vilnių.

Dailės mokytojos Ingos ŠILINSKAITĖS informacija